NHAT NGHE
Second Shot

Lịch Sự Kiện

Thông tin lịch hội thảo, lớp chuyên đề miễn phí

30Sep

Lớp học: "Web API & Ứng Dụng"

  • Thời gian: 8h00 - 11h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
  • Học phí: Miễn phí
16Sep

Lớp học: "Các Phương Thức Khai Thác (Bẻ Khóa) Mạng WIFI"

  • Thời gian: 8h30 - 11h30
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
  • Học phí: Miễn phí
08July

Lớp học: "Hướng dẫn thông báo và đăng ký website TMĐT với bộ công thương"

  • Thời gian: 8h30 - 11h30
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
  • Học phí: Miễn phí
Xem thêm

Tin Tức

Cập nhật tin tức mới nhất từ Nhất Nghệ