NHAT NGHE

Lịch khai giảng

Ngày cập nhật : 27 - 06 - 2022

STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
Giảm HP 10%
30 - 06 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
54 giờ /
1.5 tháng
2 Đồ Họa Quảng Cáo
Học Online GV dạy kèm tối đa 10HV - Giảm 20% HP
04 - 07 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
126 giờ /
3.5 tháng