NHAT NGHE

Lịch Sự Kiện

Thông tin lịch hội thảo, lớp chuyên đề miễn phí

13Nov

Hội Thảo “Lập Trình iOS Từ Zero”

  • Thời gian: 8h00 - 11h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
06Nov

Hội Thảo “Các Phương Pháp Bảo Mật Dữ Liệu”

  • Thời gian: 8h00 - 11h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
10Sep

Hội Thảo CEH "Khai Thác Máy Tính Bằng Mã Độc & Cách Phòng Chống"

  • Thời gian: 8h00 - 11h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Xem thêm

Tin Tức

Cập nhật tin tức mới nhất từ Nhất Nghệ