NHAT NGHE

Lịch Sự Kiện

Thông tin lịch hội thảo, lớp chuyên đề miễn phí

21Aug

Hội Thảo Android
"Viết Ứng Dụng Xem Phim Online Bằng Youtube"

  • Thời gian: 8h00 - 11h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
07aug

Hội Thảo "Ứng Dụng Sharepoint 2016 Vào Quản Lý Doanh Nghiệp"

  • Thời gian: 8h00 - 11h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
30jul

Hội Thảo "Cải Thiện Năng Suất Doanh Nghiệp Với Office 365 & Sharepoint Online"

  • Thời gian: 8h00 - 11h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Xem thêm

Tin Tức

Cập nhật tin tức mới nhất từ Nhất Nghệ