LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG


 Logo Logo

Mục tiêu khóa học: Hoàn tất khóa học, Học viên đủ khả năng

• Lắp rắp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh
• Khai thác các trình tiện ích hệ thống như: quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy, sao lưu và phục hồi dữ liệu, xử lý sự cố ...
• Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì phòng Net; phòng Games; Wifi-Coffe; Mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ
• Trang bị kiến thức nền tảng về Mạng Máy Tính để có thể tham dự các khóa học chuyên sâu khác về Mạng

Bằng cấp - Chứng chỉ:

Tham dự trên 80% số buổi họcvượt qua bài kiểm tra cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận "Lắp Ráp Cài Đặt Hệ Thống Máy Tính và Mạng" (Computer System and Network Essential) của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT NHẤT NGHỆ - Sở Khoa Học Công Nghệ

Nội dung khóa học:

Phần 1: Lắp ráp - Cài Đặt - Các Trình Tiện Ích
- Cấu trúc máy tính
- Lắp ráp bộ máy hoàn chỉnh
- Phân chia - Quản lý Đĩa Cứng
- Cài đặt Hệ Điều Hành và Driver cho Thiết bị
- Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng
- CD Rom: ghi đĩa chứa Data, tạo đĩa BOOT ...
- Sử dụng các lệnh cơ bản của Windows (Windows Command Line)
Phần 2: Quản trị hệ thống (System Admin)
- Các thiết bị mạng và phương thức kết nối hệ thống mạng
- TCP/IP - IP ADDRESS
- Quản Trị Local User và Local Group
- Quản Trị và sử dụng Local Policy
- Quản Lý Phân Quyền - Chia sẻ Tài Nguyên (SHARE Permission)
- Quản Lý Phân Quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)
Phần 3: Quản Trị Mạng Văn Phòng
- Cách Đăng ký và sử dụng INTERNET Mail
- Cấu hình kết nối và chia sẻ đường truyền INTERNET
- Cài đặt - Bảo Mật Hệ Thống Wireless
- Cài đặt chương trình Anti-Virus trên Hệ Thống Mạng

Phần 4: Thiết Kế Website bằng WORDPRESS

Điều kiện theo học:

• Đã học Tin học văn phòng
• Đã học Anh ngữ ở chương trình phổ thông

Môi trường học:

• 100% thời gian học trực tiếp trên phòng Lab tiêu chuẩn Quốc tế
• Thực hành thêm giờ miễn phí (Thứ Hai, Tư, Sáu hoặcThứ Ba, Năm, Bảy; 12h30 - 15h30)
• Giáo trình hướng dẫn chi tiết và Phim minh họa thao tác.
• Giảng viên có bằng cấp cao, tận tâm, giàu kinh nghiệm thực tế.

Thời lượng - Học Phí:

Thời Lượng: 2 tháng (54 giờ), tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi ,hoặc 1,5 tháng(3 buổi/tuần,3h/buổi)
Học Phí: 1,500,000 VNĐ, đã bao gồm tài liệu Lab và CDs

» Xem lịch khai giảng «

 


.
 Tin Tức