Common Accordion
STT MÔN HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ
1 EASY C# - LẬP TRÌNH CƠ BẢN DÙNG C# 2 tháng 2 triệu
2 THIẾT KẾ WEB DOANH NGHIỆP 3 tháng/2 tháng 3 triệu
3 THIẾT KẾ WEB VỚI JOOMLA 3.0 3.5 tháng  3.5triệu
4 LẬP TRÌNH WEB : PHP + MYSQL 5 tháng/3.5 tháng 4 triệu
5 LẬP TRÌNH WEB : PHP + MYSQL NÂNG CAO 4 tháng 4 triệu
6 LẬP TRÌNH WEB : PHP + ZEND FRAMEWORK 4 tháng 4 triệu
7 BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB 2 tháng 2 triệu
8 LẬP TRÌNH WEB : C# 5.0,SQL SERVER 2012 5 tháng/3.5 tháng 4 triệu
9 LẬP TRÌNH WEB với JAVA 4 tháng 4 triệu
10 LẬP TRÌNH ASP.NET MVC 5 & VISUAL STUDIO 2013 3.5 tháng/11 tuần 3 triệu
11 LẬP TRÌNH SPRING MVC 3.5 tháng 3.5 triệu
12 LẬP TRÌNH DI ĐỘNG: ANDROID CƠ BẢN 3 tháng 3 triệu
13 LẬP TRÌNH DI ĐỘNG: ANDROID NÂNG CAO 2 tháng 2.5 triệu
14 LẬP TRÌNH iOS OBJECTIVE-C + SWIFT 3 tháng 3 triệu
15 LẬP TRÌNH GAME IOS 3.5 tháng 3.5 triệu
16 S.E.O MASTER: QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP 1.5 tháng 2 triệu
17 THIẾT KẾ FACEBOOK APPLICATION 2.5 tháng 2.5 triệu
18 THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB 2.5 tháng 2.5 triệu
19 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 5 tháng/3.5 tháng 4 triệu
20 XỬ LÝ ẢNH STUDIO 2 tháng 2 triệu
21 BIÊN TẬP VÀ DỰNG PHIM 3 tháng 3 triệu
22 DỰNG PHIM QUẢNG CÁO 3D 4 tháng 4 triệu
23 THIẾT KẾ NỘI THẤT 3DS MAX 2.5 tháng 2.5 triệu
STT MÔN HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ
1 LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG 2 tháng/1,5 tháng 1.5 triệu
2 PC TROUBLESHOOTING 3 tháng/2 tháng 2 triệu
3 MCSA 2008 + MESSAGING + SECURITY 4 tháng/6 tháng 4 triệu
4 MCSA 2012 4 tháng 4 triệu
5 MCSE 2012 : SERVER INFRASTRUCTURE 9 Tuần/ (3h/buổi- 3 buổi/tuần) 3 triệu
6 UPGRADE TO WINDOWS SERVER 2012 4 ngày (full day) T7&CN 2 triệu
7 LINUX : LPI 1 & 2 4 tháng/3 tháng 4 triệu
8 LINUX : LPI ADVANCED 2 tháng 2 triệu
9 LINUX : XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG BẰNG LINUX THAY THẾ WINDOWS 6 ngày (full day) T7&CN 3 triệu
10 CCNA 3.5 tháng/2.5 tháng 3.5 triệu
11 BẢO MẬT MẠNG "HACKER MŨ TRẮNG V8" 3 tháng 3 triệu
12 ẢO HÓA : HYPER V - SYSTEMS CENTER & PRIVATE CLOUND 5 ngày(full day) T7&CN 5 triệu
13 ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 6.0: INSTALL,CONFIGURE,MANAGE 9 tuần 5.5 triệu
14 ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 6.0: OPTIMIZE AND SCALE 9 tuần 5.5 triệu
15 MASTERING EXCHANGE 2013 6 ngày (full day) T7&CN 3 triệu
16 LYNC SERVER 2010 4 ngày (full day) T7&CN 2 triệu
17 SHAREPOINT 2013: Ứng Dụng & Quản Trị 6 ngày (full day) T7&CN 3 triệu
18 QUẢN TRỊ ORACLE DATABSE 11gR2 6 ngày (full day) T7&CN 3 triệu
19 MICROSOFT AZURE : HYBRID CLOUD 5 ngày(full day) T7&CN 4 triệu
20 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỜNG LỬA PFSENSE 3 ngày 2 triệu
21 OFFICE 365 5 ngày(full day) T7&CN 5.5 triệu

.
 Tin Tức