Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 03/03/2015

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
10-03-15  19h30-21h30 Lớp2 tháng
Thứ Ba, Thứ  Năm, Thứ Bảy
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
27-03-15  8h30-11h30 Lớp 1.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
03 PC' Troubleshooting 30-03-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
04 MCSA 2008 + Messaging + Security
18-03-15 19h30-21h30 Lớp 6 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
05 MCSA 2008 + Messaging + Security 21-03-15 8h30-11h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
06 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 28-03-15 Thứ Bảy:14h-17h & Lớp 4 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
07 MCSE 2012 (70-413 & 70-414) 28-03-15 18h30-21h30 Lớp 9 tuần
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
08 LINUX:LPI 1 &2 25-03-15
17h30-19h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
09 CCNA 200-120 28-03-15 19h30-21h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
10 CCNA 200-120 18-04-15 Thứ Bảy:14h-17h & Lớp 3.5 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
11 HACKER MŨ TRẮNG Ver 8 28-03-15  Thứ Bảy:14h-17h &   Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30 
12 EASY C#
Giảm 20% HP
20-03-15 17h30-19h30 Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
13 Thiết kế WEBSITE cho doanh nghiệp 20-03-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
14 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3) 09-03-15 17h30 - 19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
15 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3) 30-03-15 8h30 - 11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
16 Lập Trình PHP & MySQL NÂNG CAO 04-04-15 19h30 - 21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
17 Lập trình PHP với ZEND 1.x và 2.x 25-04-15 19h30 - 21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
18 Lập trình ASP.NET4.0, C# 2012 & SQL Server2012 31-03-15 18h-21h  Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
19 Lập Trình WEB với JAVA 04-04-15 18h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
20 Lập trình ASP.NET MVC5.0 với Visual Studio 2013 26-04-15 8H-12H Lớp 11 tuần

Thứ Bảy & Chủ Nhật
21 Xử Lý Ảnh STUDIO 29-03-15 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
22 Thiết Kế Giao Diện WEB 28-03-15 17h30 -19h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
23 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 27-03-15 19h30 -21h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
24 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 31-03-15 8h30 -11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
25 LẬP TRÌNH IOS 31-03-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ NămThứ Bảy
26 LẬP TRÌNH Android Căn bản 28-03-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
27 LẬP TRÌNH Android nâng cao 18-04-15 Thứ Bảy: 14h-17h Lớp 2 tháng
& Chủ Nhật:8h30-11h30 
28 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 20-03-15 17h30-19h30 Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
29 CÔNG NGHỆ ẢO HÓA TRÊN NỀN TẢNG VMWARE VSPHERE 5.5 27-03-15 17h30-19h30 Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
30 Mastering Exchange Server 2013 29-03-15 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 29 tháng 03 và ngày 04,05,11,12,18 tháng 04 năm 201
5
31 SHAREPOINT 2013: Ứng dụng và Quản trị 29-03-15 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 29 tháng 03 và ngày 04,05,11,12,18 tháng 04 năm 201
5
32 Ảo Hóa: HyperV- Systems Center & Private Cloud 19-04-15 5 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 19, 25, 26 tháng 04 và ngày 09 và 10 tháng 5 năm 201
5

 


.
 Tin Tức