Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 18/09/2014

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
 
22-09-14
 
19h30-21h30 Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
Giảm 20%  
01-10-14
 
8h30-11h30 Lớp 1.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
03 PC TROUBLESHOOTING 25-09-14 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
04 PC TROUBLESHOOTING
Giảm 10%  
29-09-14 8h30-11h30 Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
05 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 20%
20-09-14 8h30-11h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
06 MCSA 2008 + Messaging + Security

29-09-14 19h30-21h30 Lớp 6 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
07 MCSE 2012 (70-413 & 70-414) 30-09-14 18h30-21h30 Lớp 9 tuần
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
08 MCSA 2012 26-10-14 Thứ Bảy:14h-17h & Lớp 4 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
09 LINUX LPI 1&2 29-09-14 19h30-21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
10 LINUX ADVANCED 28-09-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
11 Linux thay thế Windows 30-11-14 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 30 tháng 11 và ngày 06, 07, 13, 14, 20  năm 2014
12 CCNA 200-120
Giảm 20%
30-09-14
 
8h30-11h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
13 CCNA 200-120 29-09-14
 
17h30-19h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
14 CCNA 200-120 18-10-14 Thứ Bảy: 14h-17h Lớp 3.5 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
15 HACKER MŨ TRẮNG Ver 8 25-10-14
 
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật: 8h30-11h30
16 EASY C#
Giảm 20% HP
16-10-14 19h30-21h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
17 Thiết Kế WEBSITE cho Doanh Nghiệp 26-09-14 17h30-19h30  3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
18 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3) 20-10-14 18h - 21h Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
19 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3) 
Giảm 10%
29-10-14 8h30 - 11h30  Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
20 Lập Trình WEB PHP với Zend Framework 1.X và 2.X
Giảm 5% cho HV cũ PHP CB
26-09-14 19h30 - 21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
21 Lập trình ASP.NET4.0, C# 2012 & SQL Server2012 28-09-14 8h-12h  Lớp 4 tháng
Thứ Bảy & Chủ Nhật
22 ASP.NET MVC5 & VISUAL STUDIO 2013 12-10-14 8H-12HLớp 11 Tuần
Thứ Bảy & Chủ Nhật
23 Lập Trình WEB với JAVA 30-10-14 18H30-21H30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
24 XỬ LÝ ẢNH STUDIO 14-09-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 Tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
25 Thiết Kế Giao Diện WEB 14-10-14 19h30 -21h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
26 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
25-09-14 19h30 -21h30 Lớp 5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
27 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10%
27-09-14 8h30 -11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
28 LẬP TRÌNH ANDROID Cơ Bản 23-09-14 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
29 LẬP TRÌNH ANDROID Nâng cao
 
11-10-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
30 Lập trình IOS cơ bản 23-09-14  19h30-21h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
31 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 10-10-14 19h30-21h30 Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
32 CÔNG NGHỆ ẢO HÓA TRÊN NỀN TẢNG VMWARE VSPHERE 5.5 30-09-14 19h30-21h30 Lớp 9 tuần
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
Học tại 105 BHTQ Q3
33 Ảo Hóa: HyperV+System Center+Private Cloud 27-09-14 5 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 27, 28 tháng 9 & 04,05,11 tháng 10 năm 2014
34 MASTERING EXCHANGE SERVER 2013 18-10-14 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 18, 19, 25, 26 tháng 10 & 01, 02 tháng 11 năm 2014
35 SHARE POINT 2013: Ứng dụng & Quản trị 09-11-14 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 09-15-16-22-23-29 tháng 11 năm 2014

.
 Tin Tức