Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 03/07/2015

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
07-07-15  19h30-21h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
09-07-15  8h30-11h30 Lớp 1.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
 03 PC' Troubleshooting 03-07-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
04 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 10% HP
04-07-15 8h30-11h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
05 MCSA 2008 + Messaging + Security
20-07-15 17h30-19h30 Lớp 6 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
06 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 11-07-15 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 4 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
07 MCSE 2012:Server Infrastructure 31-07-15 18h - 21h Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
08 LINUX THAY THẾ WINDOWS 27-07-15
17h30-19h30 Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
09 LINUX: LPI ADANCED 18-07-15
Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
10 CCNA 200-120
Giảm 10% HP
10-07-15 8h30-11h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
11 CCNA 200-120 08-08-15 17h30-19h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
12 HACKER MŨ TRẮNG Ver 8 05-07-15  Thứ Bảy:14h-17h &   Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30 
13 EASY C#
Giảm 20% HP
16-07-15 17h30-19h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
14 Thiết kế WEBSITE cho doanh nghiệp 29-07-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
15 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 10% HP
03-07-15 8h30 - 11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
16 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
22-07-15 19h30 - 21h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
17 Lập trình PHP & MySQL
Nâng Cao
15-08-15 19h30 - 21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
18 Lập trình ASP.NET C# 5.0 & SQL Server2012 12-07-15 8H-12H   Lớp 4 tháng
Thứ Bảy và Chủ nhật
19 Lập trình ASP.NET MVC5.0 với Visual Studio 2013 16-08-15 8H-12H Lớp 11 tuần

Thứ Bảy & Chủ Nhật
20 Thiết Kế Giao Diện WEB 18-07-15 19h30 -21h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
21 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 27-07-15 17h30 -19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
22 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10% HP
30-07-15 8h30 -11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
23 LẬP TRÌNH Android Căn bản 03-07-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
24 LẬP TRÌNH Android nâng cao 19-07-15 Thứ Bảy: 14h-17h Lớp 2 tháng
& Chủ Nhật:8h30-11h30 
25

LẬP TRÌNH IOS (SWIFT + OBJECTIVE-C)

25-07-15 17h30-19h30  Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
26 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 27-07-15 19h30-21h30 Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
27 CÔNG NGHỆ ẢO HÓA TRÊN NỀN TẢNG VMWARE VSPHERE 6.0 07-07-15 19h30-21h30 Lớp 9 tuần
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
29 SHAREPOINT 2013: Ứng dụng và Quản trị 11-07-15 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 11,12,18,19,25,26 tháng 07 năm 201
5
30 Office 365: Exchange, Sharepoint, Lync, Skype Online
(Học phí giảm còn 4 triệu)
25-07-15 5 ngày trong 2 tuần (8h-17h):
Thứ 7: 25/07, 01/08 và Thứ Sáu: 31.07.15
Chủ Nhật: 26/07, 02/08


.
 Tin Tức