Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 22/04/2014

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
 
07-05-14
 
17h30-19h30 Lớp 2 tháng
Thứ  Hai, Thứ  Tư, Thứ Sáu
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
 
09-05-14 8h30-11h30 Lớp1.5 tháng
Thứ  Hai, Thứ  Tư, Thứ Sáu
03 PC TROUBLESHOOTING
 
05-05-14 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
04 PC TROUBLESHOOTING
Giảm 10%
08-05-14 8h30-11h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
05 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 20%
09-05-14 8h30-11h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
06 MCSA 2008 + Messaging + Security
 
15-05-14 19h30-21h30 Lớp 6 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
07 MCSE 2012
Giảm 10% MCSA2k8, MCSA2k3
31-05-14 18h-21h Lớp 9 Tuần
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
Học tại 49 Hoàng Văn Thụ Quận Phú Nhuận
08 MCSA 2012 26-04-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 4 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
09 LINUX LPI 1&2 31-05-14 19h30-21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
10 CCNA 200-120
Giảm 20%
05-05-14
 
8h30-11h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
11 CCNA 200-120 31-05-14
 
19h30-21h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
12 CCNA 200-120 21-06-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 3.5 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
13 HACKER MŨ TRẮNG Ver 8 27-04-14 Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật: 8h30-11h30
14 EASY C#
Giảm 50% HP
07-05-14 14h30-16h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
15 THIẾT KẾ WEB DOANH NGHIỆP
 
07-05-14 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
16 Joomla 3.0: Mobile R3ADY/ US3R Friendly
Giảm 5% HV cũ
26-04-14 17h30-19h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
17 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 10%
15-05-14
 
8h30 - 11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
18 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
 
16-05-14
 
19h30 - 21h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
19 PHP Zend Framework 1.x &2.x 25-04-14
 
19h30 - 21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
20 Lập trình ASP.NET4.0, C# 2012 & SQL Server2012
Giảm 5% SV và HV cũ
25-04-14 17h30-19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
21

SPRING MVC
Giảm 5% SV và HV cũ WEB

27-04-14 17h30-19h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
22 XỬ LÝ ẢNH STUDIO 25-05-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
23 Thiết Kế Giao Diện WEB 20-05-14 19h30 -21h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
24 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10%
06-05-14 8h30 -11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
25 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 5% HV cũ
15-05-14 17h30 -19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
26 LẬP TRÌNH ANDROID 09-05-14 19h30 -21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
27 LẬP TRÌNH ANDROID Nâng cao
 
25-05-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
28 SEO: Quảng Bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp
 
25-04-14 19h30 - 21h30
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
29 SEO: Quảng Bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp
Giảm 10%
26-05-14 8h30 - 10h30
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
30 CÔNG NGHỆ ẢO HÓA TRÊN NỀN TẢNG VMWARE VSPHERE 5.5 19-05-14 17h30-19h30 Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
Học tại 105 BHTQ Q3
31 Ảo Hóa: HYPER V + SYSTEM CENTER & PRIVATE CLOUD 10-05-14 5 Ngày (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT,
Ngày 13-19-20-26-27 tháng 04 năm 2014

.
 Tin Tức