NHAT NGHE

Tin Tức

Cập nhật tin tức mới nhất từ Nhất Nghệ

Chương trình mới

24Dec

MASTERING MICROSOFT 365 ENTERPRISE

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 5 ngày (Full day: 8h-12h, 13h-17h) Học vào thứ 7 và Chủ nhật
  • Học Phí: 6.000.000 VND
24Dec

MCSA: WINDOWS SERVER 2019 + CLOUD

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 134 giờ - 3.5 tháng (tuần 3 buổi, buổi 3h)
  • Học Phí: 5.000.000 VND
26Feb

VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE [V7.X]

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 9 tuần (tuần 3 buổi, buổi 2h) hoặc 6 tuần (tuần 3 buổi, buổi 3h)
  • Học Phí: 6.000.000 VND
Xem thêm