NHAT NGHE

Tin Tức

Cập nhật tin tức mới nhất từ Nhất Nghệ

Chương trình mới

24Dec

MASTERING MICROSOFT 365 ENTERPRISE

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 5 ngày (Full day: 8h-12h, 13h-17h) Học vào thứ 7 và Chủ nhật
  • Học Phí: 5.000.000 VND
24Dec

CCNA – CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE 200-301 (V.1)

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 3.5 tháng (tuần 3 buổi, buổi 2h) hoặc (tuần 2 buổi (Thứ 7 và Chủ Nhật), buổi 3h)
  • Học Phí: 3.500.000 VND
24Dec

LẬP TRÌNH WEB LARAVEL

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: Khóa học 1.5 tháng (2h/buổi, 3 buổi/tuần) hoặc 1 tháng (3h/buổi, 3 buổi/tuần) – 36h
  • Học Phí: 2.000.000 VND
s Xem thêm