Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > Hỏi/Ðáp
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Cảm xúc
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Monkey
What to Type Resulting Graphic Meaning
:JFBQ00217070524A: JFBQ00217070524A JFBQ00217070524A
:JFBQ00157070202B: JFBQ00157070202B JFBQ00157070202B
:JFBQ00181070328A: JFBQ00181070328A JFBQ00181070328A
:JFBQ00129061227D: JFBQ00129061227D JFBQ00129061227D
:yociexp45: Yociexp45 Yociexp45
:JFBQ001660702027A: JFBQ001660702027A JFBQ001660702027A
:JFBQ00215070523A: JFBQ00215070523A JFBQ00215070523A
:JFBQ00156070205A: JFBQ00156070205A JFBQ00156070205A
:JFBQ00180070327A: JFBQ00180070327A JFBQ00180070327A
:JFBQ00125061225b: JFBQ00125061225b JFBQ00125061225b
:yociexp44: Yociexp44 Yociexp44
:JFBQ00165070226A: JFBQ00165070226A JFBQ00165070226A
:JFBQ00214070517A: JFBQ00214070517A JFBQ00214070517A
:JFBQ00156070202A: JFBQ00156070202A JFBQ00156070202A
:JFBQ00179070323A: JFBQ00179070323A JFBQ00179070323A
:yociexp43: Yociexp43 Yociexp43
:JFBQ00164070214A: JFBQ00164070214A JFBQ00164070214A
:JFBQ00213070516A: JFBQ00213070516A JFBQ00213070516A
:JFBQ00155070130A: JFBQ00155070130A JFBQ00155070130A
:JFBQ00178070322A: JFBQ00178070322A JFBQ00178070322A
:yociexp42: Yociexp42 Yociexp42
:JFBQ00163070213B: JFBQ00163070213B JFBQ00163070213B
:JFBQ00212070515B: JFBQ00212070515B JFBQ00212070515B
:JFBQ00154070129B: JFBQ00154070129B JFBQ00154070129B
:JFBQ00174070313A: JFBQ00174070313A JFBQ00174070313A
:yociexp41: Yociexp41 Yociexp41
:JFBQ001620702013A: JFBQ001620702013A JFBQ001620702013A
:JFBQ00186070405A: JFBQ00186070405A JFBQ00186070405A
:JFBQ00153070129A: JFBQ00153070129A JFBQ00153070129A
:JFBQ00173070312A: JFBQ00173070312A JFBQ00173070312A
:JFBQ00222070605A: JFBQ00222070605A JFBQ00222070605A
:JFBQ001610702012A: JFBQ001610702012A JFBQ001610702012A
:JFBQ00185070404A: JFBQ00185070404A JFBQ00185070404A
:JFBQ00153070115B: JFBQ00153070115B JFBQ00153070115B
:JFBQ00172070308A: JFBQ00172070308A JFBQ00172070308A
:JFBQ00221070601A: JFBQ00221070601A JFBQ00221070601A
:JFBQ00160070208A: JFBQ00160070208A JFBQ00160070208A
:JFBQ00184070402A: JFBQ00184070402A JFBQ00184070402A
:JFBQ00152070126A: JFBQ00152070126A JFBQ00152070126A
:yociexp49: Yociexp49 Yociexp49
:JFBQ00171070307A: JFBQ00171070307A JFBQ00171070307A
:JFBQ00220070528A: JFBQ00220070528A JFBQ00220070528A
:JFBQ00159070207B: JFBQ00159070207B JFBQ00159070207B
:JFBQ00183070330A: JFBQ00183070330A JFBQ00183070330A
:JFBQ00137070104B: JFBQ00137070104B JFBQ00137070104B
:yociexp48: Yociexp48 Yociexp48
:JFBQ00170070306B: JFBQ00170070306B JFBQ00170070306B
:JFBQ00219070525B: JFBQ00219070525B JFBQ00219070525B
:JFBQ00158070207A: JFBQ00158070207A JFBQ00158070207A
:JFBQ00182070329A: JFBQ00182070329A JFBQ00182070329A
:JFBQ00135070103B: JFBQ00135070103B JFBQ00135070103B
:yociexp47: Yociexp47 Yociexp47
:JFBQ00169070306A: JFBQ00169070306A JFBQ00169070306A
:JFBQ00218070525A: JFBQ00218070525A JFBQ00218070525A
:JFBQ00157070206A: JFBQ00157070206A JFBQ00157070206A
:JFBQ00181070411A: JFBQ00181070411A JFBQ00181070411A
:JFBQ00134070103A: JFBQ00134070103A JFBQ00134070103A
:yociexp46: Yociexp46 Yociexp46
:JFBQ00168070301A: JFBQ00168070301A JFBQ00168070301A
Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:ROFL: ROFL ROFL
:yahoo!: Yahoo! Yahoo!
:laugh: Laugh Laugh
:mad: Mad Mad
:nea: Nea Nea
:07: 07 07
:06: 06 06
:happy: Happy Happy
:realmad: Realmad Realmad
:wacko: Wacko Wacko
:05: 05 05
:beer: Beer Beer
:gun: Gun Bandana Gun Bandana
:so_happy: I M So Happy I M So Happy
:unsure: Unsure Unsure
:eek: Ohmy Ohmy
:dry: Dry Dry
:drinks: Drinks Drinks
:D Biggrin Biggrin
:blink: Blink Blink
:diablo: Diablo Diablo
:( Sad Sad
:dance: Dance Dance
:shok: Shok Shok
:) Smile Smile
:-p Tongue Tongue
:bomb: Bomb Bomb
:mellow: Mellow Mellow
:cool: Cool Cool
:biggrin: Biggrin Biggrin
:wub: Wub Wub
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:huh: Huh Huh
:shifty: Shifty Shifty
:mega_chok: Mega Chok Mega Chok
;) Wink Wink
:aggressive: Aggressive Aggressive
:lol: Lol Lol
:excl: Excl Excl
:04: 04 04
:glare: Glare Glare
:tongue: Tongue Tongue
:02: 02 02
:bad: Bad Bad
:blush: Blush Blush
:chinese: Chinese Chinese
:dirol: Dirol Dirol
:smile: Smile Smile
:01: 01 01
:book: Book Book
:sleep: Sleep Sleep
:angry: Angry Angry
:belay: Belay Belay
:ph34r: Ph34r Ph34r
:confused: Confused Confused
:boredom: Boredom Boredom
:ohmy: Ohmy Ohmy
:_laugh: Laugh Laugh
:sad: Sad Sad
Standard
What to Type Resulting Graphic Meaning
:airkiss: Airkiss Airkiss
:friends: Friends Friends
:spiteful: Spiteful Spiteful
:dj: Dj Dj
:poke: Poke Poke
:boff: Boff Boff
:mamba: Mamba Mamba
:vava: Vava Vava
:acute: Acute Acute
:fool: Fool Fool
:sorry: Sorry Sorry
:dead: Dead Dead
:pinch: Pinch Pinch
:boat: Boat Boat
:lock: Lock Lock
:upset: Upset Upset
:focus: Focus Focus
:sleeping: Sleeping Sleeping
:cry: Cry Cry
:pilot: Pilot Pilot
:yu: Yu Yu
:blum: Blum Blum
:lazy: Lazy Lazy
:unknw: Unknw Unknw
:flowers: Flowers Flowers
:shutup: Shutup Shutup
:coolio: Coolio Coolio
:pardon: Pardon Pardon
:yess: Yess Yess
:blow: Blow Blow
:ice_cream: Icecream Icecream
:tease: Tease Tease
:eyebrow: Eyebrow Eyebrow
:showoff: Showoff Showoff
:console: Console Console
:ok: Ok Ok
:yes: Yes Yes
:birthday: Birthday Birthday
:hysterical: Hysterical Hysterical
:sweatdrop: Sweatdrop Sweatdrop
:ermm: Ermm Ermm
:shaun: Shaun Shaun
:cold: Cold Cold
:offtopic: Offtopic Offtopic
:worshippy: Worshippy Worshippy
:biker: Biker Biker
:hi: Hi Hi
:swear: Swear Swear
:eek(1): Eek(1) Eek(1)
:secret: Secret Secret
:clown: Clown Clown
:newrussian: Newrussian Newrussian
:wink: Wink Wink
:bicycle: Bicycle Bicycle
:help: Help Help
:surrender: Surrender Surrender
:eat: Eat Eat
:search: Search Search
:clapping: Clapping Clapping
:music: Music Music
:whoo: Whoo Whoo
:beee: Beee Beee
:heh: Heh Heh
:stupid: Stupid Stupid
:e: E E
:scare: Scare Scare
:cheers2: Cheers2 Cheers2
:megashok: Megashok Megashok
:whistle: Whistle Whistle
:beach: Beach Beach
:gossip: Gossip Gossip
:stretcher: Stretcher Stretcher
:drool: Drool Drool
:rtfm: Rtfm Rtfm
:cheekkiss: Cheekkiss Cheekkiss
:maninlove: Maninlove Maninlove
:welcome: Welcome Welcome
:argue: Argue Argue
:good: Good Good
:stinker: Stinker Stinker
:dots: Dots Dots
:prop: Prop Prop
:boxing: Boxing Boxing
:man: Man Man
:victory: Victory Victory


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:14
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger