Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > MICROSOFT AREA > Những Vấn Đề Khác
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Những Vấn Đề Khác Những vấn đề không thuộc các môn học trên, các bạn có thể post tại đây.

Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 06-02-2010, 09:23
toanminhtran48 toanminhtran48 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 39
Thanks: 25
Thanked 0 Times in 0 Posts
Help me

Tình hình là CN này mình thi... ko kịp ôn được nhiều... Có mấy câu trắc nghiệm này mình đã làm qua... Nhưng cần mọi người giúp đỡ để tham khảo thêm. Mong các bạn làm dùm nhé.. làm được tới đâu hay tới đó.. Mình rất cám ơn

Câu 1. Anh/Chị hãy cho biết ưu điểm của mạng cộng tác:
a) Dữ liệu rời rạc khó đồng bộ, backup và rất dễ nhiễm virus
b) Có thể chạy các ứng dụng có nhu cầu xử lý tính toán lớn
c) Tài nguyên và dịch vụ được tập trung
d) Cho phép gởi nhận thư điện tử
Câu 2. Các giao thức FTP, HTTP hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI
a) Application
b) Presentation
c) Session
d) Transport
Câu 3. Tầng nào dưới đây trong mô hình OSI làm việc với tín hiệu điện?
a) DataLink
b) Physical
c) Network
d) Transport
Câu 4. Trong các lớp địa chỉ A, B, C, D, địa chỉ thuộc lớp nào không được sử dụng để đặt cho các máy trạm:
a) Lớp A
b) Lớp B
c) Lớp C
d) Lớp D
Câu 5. Trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào là địa chỉ mạng:
a) 172.29.255.0/17
b) 169.72.245.252/20
c) 190.20.80.160/28
d) 12.20.255.0/10
Câu 6. BRIDGE/SWITCH sẽ làm gì khi nhận được một frame mà địa chỉ đích không có trong bảng MAC table:
a) Bỏ frame đó đi.
b) Frame được gửi ngược lại ra cổng (port) mà BRIDGE/SWITCH nhận được.
c) Frame được gửi ra tất cả các cổng trừ cổng nhận được frame.
d) Tất cả đều sai
Câu 7. Khi sử dụng dây UTP nối trực tiếp giữa 2 máy tính để tạo thành một mạng thì dây cáp phải bấm như thế nào ?
a) Bấm thẳng
b) Bấm chéo
c) Không nối được
d) Cả a và b đều được

Câu 9. Kĩ thuật dùng để truy cập đường truyền trong mạng FDDI là
a) Token passing
b) CSMA/CD
c) CSMA/CS
d) Tất cả đều sai
Câu 10. Dùng lệnh gì (trong Command Prompt - Windows) để có thể biết được địa chỉ IP của máy hiện hành
a) Ping
b) Console
c) Ipconfig
d) Ifconfig
Câu 11. Trong các giao thức sau, giao thức nào được sử dụng trong dịch vụ mail ?
a) FTP và HTTP
b) TCP/IP và FTP
c) POP3 và SMTP
d) NetBEUI và TCP/IP
Câu 12. Lan sử dụng chương trình hỗ trợ của Microsoft để tạo kịch bản (scripts) cài đặt tự động cho các máy trong hệ thống mạng của mình. Lan thấy tập tin Unattend.udb thỉnh thoảng được tạo ra. Anh/Chị hãy cho Lan biết trong tập tin Unattend.udb có chứa thông tin gì ?
a) Là tập tin trả lời, chứa tất cả câu trả lời cần để cài đặt tự động
b) Là tập tin để thiết lập các biến môi trường chỉ định vị trí các tập tin liên quan
c) Là tập tin cơ sở dữ liệu, chứa tên các máy tính sẽ được cài đặt
d) Tất cả đều sai
Câu 13. Anh/Chị hãy cho biết tiện ích nào trong các tiện ích sau đây có thể dùng để tạo Partition với định dạng NTFS:
a) FDISK
b) PowerQuest Boot Magic
c) Disk Management
d) Tất cả đều đúng
Câu 14.
Khi tiến hành cài đặt dịch vụ Active Directory, nếu Anh/Chị muốn nâng cấp thành máy Domain Controller để quản lý một miền con (Child Domain) của một miền (Domain) đã có sẵn thì Anh/Chị sẽ chọn mục nào?

a) Domain in a new forest.
b) Child domain in an existing domain tree.
c) Domain tree in an existing forest.
d) Tất cả đều đúng.
Câu 15. Công cụ nào có chức năng tạo và quản lý các đối tượng cơ bản của hệ thống Active Directory?
a) Active Directory User and Computer
b) Computer Management
c) Active Directory Domains and Trusts
d) Active Directory Sites and Services
Câu 16. Sau khi tạo OU có tên Nhanvien trên máy chủ Windows 2003 domain controller , Anh/Chị muốn tạo Account "nmphuoc" và Account này sẽ thuộc OU Nhanvien. Anh/Chị sẽ thực hiện như thế nào?
a) Sử dụng lệnh net user để tạo Account, đồng thời thêm tham số /group để đưa Account này vào OU Nhanvien
b) Sử dụng lệnh net group để tạo Account, đồng thời thêm tham số /add để đưa Account này vào OU Nhanvien
c) Sử dụng lệnh net localgroup để tạo Account, đồng thời thêm tham số /add để đưa Account này vào OU Nhanvien
d) Sử dụng lệnh dsadd để tạo Account và chỉ định Account này sẽ thuộc OU Nhanvien
Câu 17. Tài khoản tạo sẵn _______ trên Windows cho phép người dùng truy cập vào các máy tính nếu họ không có một tài khoản và mật mã riêng. Mặc định là tài khoản này không được sử dụng, nếu được sử dụng thì thông thường nó bị giới hạn về quyền, ví dụ như là chỉ được truy cập Internet hoặc in ấn
a) Administrator
b) Guest
c) IUSER_computer-name
d) krbtgt
Câu 18. Phát biểu nào sau đây về SID (Security Identifier) của tài khoản người dùng là SAI ?
a) Mục đích SID giúp hệ thống dễ thay đổi tên tài khoản người dùng mà các quyền hệ thống và quyền truy cập không thay đổi
b) SID có dạng chuẩn "S-1-5-21-D1-D2-D3-RID"
c) Muốn khôi phục SID của một tài khoản đã bị xóa thì chỉ việc tạo một tài khoản mới có các thông tin giống như tài khoản đã bị xóa (tên đăng nhập, mật khẩu, ... đều giống).
d) Trong Windows 2003, sử dụng lệnh WHOAMI /USER để xem SID của tài khoản người dùng hiện hành.
Câu 19. Trên Windows Server 2003, để hệ thống ghi nhận thời điểm tài khoản người dùng, nhóm người dùng có thay đổi thông tin hay thực hiện thao tác quản trị liên quan đến tài khoản người dùng, Anh/Chị sẽ thiết lập chính sách kiểm toán nào?
a) Audit Account Logon Events
b) Audit Account Management
c) Audit Directory Service Access
d) Audit Policy Change
Câu 20. Để một user thuộc nhóm Domain User có thể đăng nhập cục bộ vào máy Domain Controller thì trong chính sách hệ thống, Anh/Chị phải cấp quyền gì cho user đó?
a) Deny log on locally
b) Allow log on through Terminal services
c) Allow log on locally
d) Allow log on local computer
Câu 21. Sau khi thiết lập chính sách kiểm toán Audit System Events trên Windows 2003 Server, theo Anh/Chị, hệ thống sẽ ghi nhận sự kiện gì?
a) Hệ thống ghi nhận mỗi khi bạn khởi động lại máy hoặc tắt máy
b) Ghi nhận việc truy cập các dịch vụ thư mục
c) Ghi nhận việc truy cập các tập tin, thư mục, và máy tin
d) Theo dõi hoạt động của chương trình hay hệ điều hành
Câu 22. Từ mô tả đặc điểm volume dưới đây Anh/Chị cho biết đây là loại volume nào ?
- Bao gồm 2 hay nhiều đĩa dynamic (tối đa là 32 đĩa)
- Sử dụng khi bạn muốn tăng kích cỡ của volume
- Dữ liệu ghi lên volume theo thứ tự, hết đĩa này đến đĩa khác
- Không tăng hiệu năng sử dụng
- Nếu một đĩa bị hỏng thì toàn bộ dữ liệu trên volume không thể truy xuất được
a) Volume simple
b) Volume spanned
c) Volume Striped
d) RAID-5
Câu 23. Trên Windows 2003 Standalone server, khi chia sẻ một thư mục thì quyền chia sẻ mặc định là gì ?
a) Administrator : Full control
b) Administrator: Read
c) Everyone: Full control
d) Everyone: Read
Câu 24. Anh/Chị hãy cho biết mục Address Pool trong dịch vụ DHCP trên Windows Server 2003 dùng để chứa thông số nào sau đây ?
a) Vùng địa chỉ IP đã cấp cho máy trạm
b) Các tùy chọn kèm theo địa chỉ IP cấp cho máy trạm
c) Vùng địa chỉ dành riêng
d) Vùng địa chỉ IP dùng để cấp phát cho máy trạm
Câu 25. Anh/Chị hãy chọn hai phát biểu đúng về recursive query và Interactive query trong quá trình hoạt động của dịch vụ DNS.
a) Khi name server nhận được truy vấn đệ quy (Recursive Query), nó bắt buộc phải trả về kết quả tìm được hoặc thông báo lỗi nếu như truy vấn này không phân giải được
b) Khi name server nhận được truy vấn tương tác (Interative Query), nó trả lời cho resolver(DNS Client) với thông tin tốt nhất mà nó có được vào thời điểm lúc đó
c) Khi name server nhận được truy vấn tương tác (Interative Query), nó bắt buộc phải trả về kết quả tìm được hoặc thông báo lỗi nếu như truy vấn này không phân giải được
d) Khi name server nhận được truy vấn đệ quy (Recursive Query), nó trả lời cho resolver(DNS Client) với thông tin tốt nhất mà nó có được vào thời điểm lúc đó
Câu 26. Trên Windows 2003, để tạo một tên bí danh (Alias name) ánh xạ vào máy chủ có tên là server.domain thì Anh/Chị cần tạo resource record nào
a) CNAME
b) A
c) SOA
d) PTR
Câu 27. Windows Server 2003 hỗ trợ các chế độ hoạt động nào với người dùng khi truy xuất vào dịch vụ FTP ?
a) Do not isolate users và Isolate Users
b) Isolate Users và Isolate users using Active Directory
c) Do not isolate users, Isolate Users và Isolate users using Active Directory
d) Active và Passive
Câu 28. Dựa vào hình vẽ sau, Anh/Chị hãy cho biết đây là hình vẽ mô tả về hệ thống mail nào ?

a) Hệ thống Mail cục bộ
b) Hệ thống mail cục bộ có kết nối ra ngoài
c) Hệ thống kết nối mail thông qua Mail gateway
d) Tất cả đều sai
Câu 29. Phát biểu nào về kiến trúc Firewall Screened Subnet là SAI ?

Kiến trúc Firewall Screened Subnet
a) Kiến trúc Screened subnet dẫn xuất từ kiến trúc screened host bằng cách thêm vào phần mạng ngoại vi (perimeter network) nhằm cô lập mạng nội bộ ra khỏi mạng bên ngoài, tách bastion host ra khỏi các host thông thường khác
b) Trên External Router, một số qui tắc packet filtering đặc biệt được cài đặt ở mức cần thiết đủ để bảo vệ bastion host và interior router
c) Trên Internal Router, giới hạn dịch vụ giữa bastion host và mạng nội bộ nhằm giảm số lượng máy (số lượng dịch vụ trên các máy này) có thể bị tấn công khi bastion host bị tổn thương và thoả hiệp với bên ngoài
d) So với các kiến trúc (Dual-homed host và Screened host) khác thì kiến trúc Screened subnet kém bảo mật hơn
Câu 30. Anh/Chị có 2 máy tính được nối vào cùng 1 switch, được đặt địa chỉ IP lần lượt như sau:

Anh/Chị hãy cho biết cho biết kết quả khi máy có địa chỉ IP 172.29.14.142/255.255.255.224 thực hiện lệnh ping đến máy 172.29.14.158/24
a) Ping không thành công (thông báo Destination Unreachable)
b) Ping không thành công (thông báo Request time out)
c) Ping thành công
d) Tùy thuộc vào Gateway 172.29.14.129.
Câu 31. Anh/Chị thực hiện “Map network drive” nhưng chương trình thông báo lỗi như sau:

Khi kiểm tra lại bằng cách truy cập vào địa chỉ 172.29.14.141 thì kết quả như sau:

Anh/Chị hãy cho biết cách để “Map network drive” trong trường hợp này.
a) Restart lại máy và log in vào máy 172.29.14.141 với username và password khác.
b) Tại máy của mình, đổi lại tên thư mục chia sẻ “Bai tap” thành “Baitap”
c) Nhấp chuột phải vào thư mục “Bai tap”, chọn Login as
d) Nhấp chuột phải vào thư mục “Bai tap”, chọn “Map network drive”
Câu 32. Lan đã cài đặt một địa chỉ mail, Lan muốn cài đặt thêm một địa chỉ mail nữa với mục đích dùng địa chỉ mới này chỉ để gởi mail. Vậy theo Anh/Chị, Lan phải làm như thế nào ?
a) Trong quá trình cài đặt địa chỉ mail mới, Lan không cần nhập thông tin cho mục “incoming mail server”.
b) Trong quá trình cài đặt địa chỉ mail mới, Lan không cần nhập thông tin cho mục “outgoing mail server”.
c) Lan chỉnh sửa trong mục Tool - Options, thay đổi các giá trị để Outlook Express không nhận mail nữa.
d) Lan chỉnh sửa trong mục Tool - Account, thay đổi các giá trị để Outlook Express không nhận mail nữa.
Câu 33. Thông tin sau đây được xuất hiện khi người sử dụng đăng nhập vào FTP Server 192.168.11.111. Anh/Chị hãy cho biết chữ “XX” thể hiện cho cụm từ nào ?

a) anonymous
b) administrator
c) netuser
d) net
Câu 34. Anh/Chị cần download tập tin lythuyet.xls trong thư mục <Root>\Public của FTP Server. Anh/Chị muốn download về thư mục C:\MCB (thư mục này chưa có trên máy tính của Anh/Chị. Biết rằng local directory hiện tại đang đứng là ổ đĩa C, thư mục trên FTP Server đang đứng là <Root>. Theo Anh/Chị, cần phải thực hiện lệnh nào ?
a) ftp> !
C:\> Md mcb
C:\> Cd mcb
C:\mcb> Exit
ftp>get lythuyet.xls
b) ftp>!
C:\> md mcb
C:\> cd mcb
C:\mcb> exit
ftp> cd public
ftp> get lythuyet.xls
c) ftp> !
c:\> md mcb
c:\> lcd mcb
c:\>exit
ftp> get lythuyet.xls
d) ftp> !md c:\mcb
ftp> lcd c:\mcb
ftp> cd public
ftp> get lythuyet.xls

Câu 35. Lan dự tính gia nhập một máy trạm Windows XP vào domain có tên abc.com. Các thao tác Lan thực hiện như sau:
- Nhấp phải chuột vào My Computer --> Properties.
- Chọn tab Computer Name --> Change.
- Tại mục domain, nhập tên miền abc.com.
Sau đó nhấp OK để thực hiện. Màn hình thông báo lỗi xuất hiện như sau:


Anh/Chị hãy cho biết nguyên nhân và cách khắc phục.
a) Do Lan nhập sai tên miền.
b) Do Lan chưa cấu hình DNS cho máy XP để hệ thống có thể phân giải tên miền.
c) Không thể gia nhập máy Windows XP vào domain.
d) Cả a và b đúng.
Câu 37. Hải đang làm quản trị mạng tại công ty Trần Thế. Hiện tại, công ty đã xây dựng một hệ thống mạng gồm một Server sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 là Domain Controller và 20 máy trạm. Hải dự tính xây dựng thêm một Server để đảm nhiệm cùng nhiệm vụ với Server hiện tại trong việc quản lý tài nguyên, tài khoản và chính sách hệ thống. Chúng ta cần xây dựng Server nào?
a) Domain Controller server.
b) Child Domain Controller server.
c) Sub Domain Controller server.
d) Backup Domain Controller server.
Câu 38. Tùng hiện đang làm quản trị mạng tại công ty Trường Thịnh, hệ thống mạng hiện tại đang sử dụng máy chủ Windows 2003 domain controller quản lý miền "truongthinh.com.vn". Ban giám đốc mong muốn các khách hàng của mình có thể sử dụng tài khoản để kết nối đến hệ thống mạng của công ty để tham khảo các sản phẩm của công ty. Tùng tạo một tài khoản khachhang. Ngay sau khi triển khai, khách hàng phàn nàn rằng họ không thể kết nối đến Server được. Tùng kiểm tra lại và thấy rằng tài khoản đã bị thay đổi mật khẩu từ khách hàng. Tùng cần phải làm gì để không cho phép khách hàng thay đổi mật khẩu của tài khoản khachhang?
a) Vào công cụ Active Directory Users and Computers, đổi mật khẩu của tài khoản khachhang trở về mật khẩu ban đầu. Sau đó nhấp phải vào tài khoản khachhang, chọn Properties --> chọn Tab Account, tại mục Account Options, chọn 2 mục:
- User can not change password
- Password never expires
b) Vào công cụ Active Directory Users and Computers, nhấp phải trên tài khoản, chọn mục Reset password và đặt lại mật khẩu mới.
c) Vào công cụ Domain Security Policy --> Account Policy, hiệu chỉnh 2 chính sách sau:
- Minimum Password Age: 0 days
- Maximum Password Age: 0 days
d) Vào công cụ Domain Controller Security Policy --> Account Policy, hiệu chỉnh 2 chính sách sau:
- Minimum Password Age: 0 days
- Maximum Password Age: 0 days
Câu 39. Do nhu cầu bảo mật dữ liệu, Tùng dự tính thiết lập IP Security trên máy tính nội bộ của mình. Tùng dự tính chỉ cho phép các máy thuộc đường mạng 192.168.10.0/24 liên lạc với máy của mình. Nhưng sau khi thiết lập xong, Tùng kiểm tra lại thấy các máy thuộc đường mạng khác vẫn liên lạc với máy của mình được. Các thông số Tùng đã cấu hình như sau:
- Tùng thiết lập Rule1 với IP Filter Rule như sau: (với hành động là Permit)


- Tùng thiết lập Rule2 với IP Filter Rule như sau: (với hành động là Block)


Theo Anh/Chị, Tùng phải làm như thế nào để có thể đáp ứng được yêu cầu trên?

a) Tại Rule1, tại tab Addresses, chỉnh sửa các giá trị như sau:
+ Source Address: A specific IP Address: 192.168.10.0/255.255.255.0
+ Destination Address: Any IP Address

Tại Rule2, tại tab Protocol, chỉnh sửa các giá trị như sau:
+ Select a protocol type: TCP
+ Set the IP protocol port:
- From this port: 1
- To this port: 1024
b) Tại Rule2, tại tab Addresses, chỉnh sửa các giá trị như sau:
+ Source Address: Any IP Address
+ Destination Address: My IP Address
c) Tại Rule1, tại tab Addresses, chỉnh sửa các giá trị như sau:
+ Source Address: Any IP Address
+ Destination Address: My IP Address
d) Tại Rule1, tại tab Addresses, chỉnh sửa các giá trị như sau:
+ Source Address: Any IP Address
+ Destination Address: My IP Address

Tại Rule2, tại tab Addresses, chỉnh sửa các giá trị như sau:
+ Source Address: A specific IP Subnet: 192.168.10.0/255.255.255.0
+ Destination Address: My IP Address
Câu 40. Ngân hàng Phương Đông dự định triển khai một hệ thống mạng cho chi nhánh Tân Bình với số lượng máy tính khoảng 30 máy. Máy chủ sử dụng Windows Server 2003 domain controller và các máy trạm dùng Windows XP Professional. Vì lý do bảo mật, ban giám đốc đề nghị các nhân viên phải thay đổi mật khẩu sau 30 ngày sử dụng, nếu đăng nhập sai 3 lần thì sẽ khóa tài khoản cho đến khi người quản trị mở khóa. Các Anh/Chị hãy thực hiện yêu cầu trên.
a) Mở công cụ Domain Security Policy, chọn mục Account Policy:
- Password Policy:
+ Minimum Password Age: 30 days
- Account Lockout Policy:
+ Account Lockout Threshold: 3 invallid logon attempts
+ Account Lockout Duration: 30 minutes
+ Reset Account Lockout Counter After: 30 minutes
b) Mở công cụ Domain Security Policy, chọn mục Account Policy:
- Password Policy:
+ Maximum Password Age: 30 days
- Account Lockout Policy:
+ Account Lockout Threshold: 3 invallid logon attempts
+ Account Lockout Duration: 0 minutes
+ Reset Account Lockout Counter After: 30 minutes
c) Mở công cụ Domain Controller Security Policy, chọn mục Account Policy:
- Password Policy:
+ Maximum Password Age: 30 days
- Account Lockout Policy:
+ Account Lockout Threshold: 3 invallid logon attempts
+ Account Lockout Duration: 30 minutes
+ Reset Account Lockout Counter After: 0 minutes
d) Mở công cụ Active Directory Users and Computers, nhấp phải trên tài khoản cần thiết lập, chọn Properties --> chọn tab Account, và thiết lập các thông số sau:
- Maximum Password Age: 30 days
- Account Lockout threshold: 3 invalid logon attempts
- Account Lockout duration: 30 minutes
- Reset Account Lockout Counter After: 0 minutes
Câu 41. Lan hiện đang làm quản trị mạng tại công ty ABC, Ban giám đốc mong muốn giám sát được toàn bộ quá trình truy cập Internet của nhân viên và đã đề nghị Lan xây dựng hệ thống giám sát. Lan quyết định triển khai hệ thống Proxy Server và khai báo thông số Proxy Server cho IE tại tất cả các máy trạm. Lan không muốn nhân viên thay đổi giá trị này, Lan thực hiện công việc này như thế nào?
a) Tạo một OU, và di chuyển tất cả tài khoản của nhân viên vào trong OU đó, sau đó thiết lập chính sách nhóm cho OU để khóa thẻ Connection trong Internet Option
b) Tạo một nhóm tên Denied-Connection và di chuyển tất cả tài khoản của nhân viên vào trong nhóm đó, sau đó thiết lập chính sách nhóm để khóa thẻ Connection trong Internet Option
c) Sử dụng công cụ Domain Security Policy để khóa thẻ Connection trong Internet Option
d) Câu a và b đúng
Câu 42. Lan hiện đang quản lý một Server có 2 ổ đĩa cứng có dung lượng là 30 GB và 50 GB. Hiện tại ổ đĩa thứ nhất còn trống 10 GB và ổ đĩa thứ 2 còn trống 5 GB. Lan dự tính tạo một ổ đĩa logic với dung lượng ổ đĩa là 12 GB. Lan phải thực hiện như thế nào ?
a) Không thể tạo được ổ đĩa logic 12 GB
b) Chuyển đổi 2 ổ đĩa cứng từ Basic sang Dynamic. Sau đó, tạo một Volume Simple với dung lượng đĩa thứ nhất là 7 GB và dung lượng đĩa thứ 2 là 5 GB
c) Chuyển đổi 2 ổ đĩa cứng từ Basic sang Dynamic. Sau đó, tạo một Volume Spanned với dung lượng đĩa thứ nhất là 7 GB và dung lượng đĩa thứ 2 là 5 GB
d) Chuyển đổi 2 ổ đĩa cứng từ Basic sang Dynamic. Sau đó, tạo một Volume Striped với dung lượng đĩa thứ nhất là 7 GB và dung lượng đĩa thứ 2 là 5 GB
Câu 43. Tùng đang sử dụng Windows 2003, Tùng tạo một thư mục softwares trên server và Tùng mong muốn chỉ cho phép 50 người truy cập vào thư mục này vào cùng thời điểm. Tùng cần thực hiện yêu cầu này như thế nào?
a) Nhấp phải vào thư mục softwares --> chọn Properties --> chọn tab Sharing, tại mục User limit, chọn Allow this number of users và nhập giá trị 50.
b) Nhấp phải vào thư mục softwares --> chọn Properties --> chọn tab Sharing, tại mục Permissions, sau đó thêm 50 người dùng vào và cấp quyền Read với tất cả người dùng.
c) Nhấp phải vào thư mục Softwares --> chọn Properties --> chọn tab Security, sau đó thêm 50 người dùng vào và cấp quyền Read với tất cả người dùng.
d) Tất cả đều sai
Câu 44. Sau khi cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP Server, một số máy tính đặt địa chỉ IP tĩnh rơi vào trong vùng địa chỉ cần cấp phát của DHCP. Như vậy, hệ thống mạng hiện tại có ảnh hưởng gì không? Nếu có thì cách khắc phục như thế nào?
a) Nếu có một số máy tính đặt địa chỉ IP tĩnh trong vùng địa chỉ cấp phát thì có thể sẽ bị đụng địa chỉ IP với các máy nhận địa chỉ IP động. Do đó cần phải đổi địa chỉ IP của máy tính đó ra khỏi vùng địa chỉ cấp phát.
b) Các máy tính đặt địa chỉ IP tĩnh sẽ không ảnh hưởng gì.
c) Các máy tính đặt địa chỉ IP tĩnh có thể bị đụng địa chỉ IP với các máy nhận IP động. Do đó chúng ta cần phải khai báo vùng loại trừ để loại bỏ các địa chỉ IP đã khai báo tĩnh
d) Cả a và c đều đúng
Câu 45. Để xây dựng một router từ một server được cài đặt hệ điều hành MS Windows 2003 server, Anh/Chị cần phải có yêu cầu phần cứng như thế nào?
a) Server phải có 1 card mạng.
b) Server phải có 3 card mạng.
c) Server phải có tối thiểu 2 card mạng.
d) Không có yêu cầu về phần cứng.
Câu 46. Anh/Chị là nhân viên quản trị mạng cho công ty có tên miền “cisco.com”. Tất cả các máy chủ đều chạy hệ điều hành Windows Server 2003. Các Client chạy hệ điều hành Windows XP Professional và Windows 2000 Professional. Một máy chủ DHCP server là member server trong miền “cisco.com” được dùng để cung cấp địa chỉ IP động cho máy trạm, chỉ có các Client có tài khoản hợp lệ trong Active Directory domain sẽ được đăng ký resource record A và PTR tự động trong zone. Nếu Client bị loại bỏ khỏi hệ thống thì tên đăng ký trong zone cũng sẽ bị loại bỏ theo
Dựa vào hai hộp thoại cấu hình sau, Anh/Chị hãy lựa chọn cấu hình cho phù hợp với yêu cầu trên? (Chọn hai câu đúng)
a) Chọn Secure only cho Dynamic Updates.
b) Chọn mục “Enable DNS dynamic updates according to the settings below:” sau đó chọn tiếp mục “Discard dynamically update DNS A and PTR secords” trong lúc cấu hình DHCP Server
c) Chọn tùy chọn “Nonsecure and secure” cho Dynamic Updates
d) Chỉ chọn mục “Enable DNS dynamic updates according to the settings below:” trong lúc cấu hình DHCP Server
Câu 47. Bình là người quản trị mạng cho Trung tâm đào tạo tin học, Trung tâm có tên miền DNS là “csc.edu”, Bình muốn tổ chức dịch vụ DNS để phân giải tên miền cho các máy chủ trong hệ thống. Thông qua trình tiện ích nslookup Anh/Chị có thể xem được cơ sở dữ liệu DNS của Bình tổ chức như sau:

Anh/Chị hãy chọn phát biểu đúng nhất về thông tin cấu hình trên.
a) Miền “csc.edu” có hai máy chủ DNS quản lý.
b) Người dùng có thể truy xuất web của miền “csc.edu” theo hai tên URL khác nhau như: http://csc.edu hoặc http://www.csc.edu.
c) Trong miền không có mail server quản lý mail cho miền nội bộ.
d) Câu a, b đều đúng.
Câu 48. Anh/Chị là nhân viên quản trị mạng cho công ty Vinamilk có tên miền “vinamilk.com.vn”. Name server quản lý cho miền này là máy server1, có địa chỉ 172.29.14.149. Một hostname có tên mail cũng được mô tả trong zone, Mail Server chịu trách nhiệm quản lý mail cho miền “vinamilk.com.vn”. Anh/Chị nhận được thông báo là e-mail của các user bên ngoài internet không thể gởi mail vào miền nội bộ. DNS server trên server1 được cấu hình như sau:

Để đảm bảo email bên ngoài có thể gởi mail vào miền “vinamilk.com.vn”, Anh/Chị cần phải làm gì?

a) Tạo một record _smtp service locator (SRV) cho zone
b) Tạo một mail exchanger (MX Resource Record) cho zone và chỉ định địa chỉ mail.vinamilk.com.vn là máy chủ quản lý mail cho miền “vinamilk.com.vn”
c) Tạo một alias (CNAME) record cho mail.vinamilk.com.vn
d) Kích hoạt dịch vụ SMTP trên máy server1
Câu 49. Tham khảo hộp thoại cấu hình sau:

Chọn phát biểu đúng về thông tin IP address và TCP port được mô tả trong hộp thoại trên?
a) Port 21 chỉ được listen trên địa chỉ localhost
b) Port 21 không được listen trên bất kỳ địa chỉ ip nào trên NIC
c) Port 21 được listen trên bất kỳ địa chỉ ip nào có trên NIC
d) Port 21 chỉ được listen trên địa chỉ 10.21.21.21 trên NIC
Câu 50. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về Virtual Directory được sử dụng trong FTP site
a) Là thư mục ảo được tạo bên trong FTP site dùng để ánh xạ đường dẫn thư mục thành địa chỉ URL cho một tài nguyên nào đó
b) Là thư mục ảo được tạo bên trong FTP site dùng để ánh xạ địa chỉ URL thành đường dẫn thư mục cho một tài nguyên nào đó
c) Là thư mục ảo được tạo trong FTP site và chỉ cho phép người dùng cục bộ truy xuất
d) Là thư mục ảo được tạo trong FTP site và chỉ cho phép người dùng Anonymous truy xuất
Câu 51. Hãy quan sát một người quản trị mạng đang cấu hình FTP Server như hộp thoại cấu hình sau:

Anh/Chị hãy cho biết người quản trị đang thực hiện thao tác gì?
a) Tất cả các máy được quyền truy cập FTP server trên, riêng máy 192.168.11.103 không được quyền truy cập.
b) Tất cả các máy không được quyền truy cập FTP server trên, riêng máy 192.168.11.103 được quyền truy cập.
c) Tất cả các máy được quyền truy cập FTP server trên, kể cả máy 192.168.11.103.
d) Tất cả các máy không được quyền truy cập FTP server trên, kể cả máy 192.168.11.103.
Câu 52. Trên IIS6.0, để tạo FTP site sao cho mỗi người dùng cục bộ (local user) chỉ có thể truy xuất home directory của mình, người quản trị sẽ cấu hình theo các bước cơ bản nào? (giả sử FTP server là Windows 2003 stand-alone server)
a) TH1:
- Tạo FTP site sử dụng FTP User Isolation là “Isolate users” và chọn c:\FTP là thư mục gốc của FTP site.
- Tạo thư mục c:\FTP\LocalUser\<Username> để chỉ định thư mục gốc FTP cho mỗi user.
b) TH2:
- Tạo FTP site sử dụng FTP User Isolation là “Isolate users” và chọn c:\FTP là thư mục gốc của FTP site.
- Tạo thư mục c:\FTP\Local\<Username> để chỉ định thư mục gốc FTP cho mỗi user.
c) TH3:
- Tạo FTP site sử dụng FTP User Isolation là “Isolate users using Active Directory” và chọn c:\FTP là thư mục gốc của FTP site.
- Tạo thư mục c:\FTP\Local\<Username> để chỉ định thư mục gốc FTP cho mỗi user.
d) TH4:
- Tạo FTP site sử dụng FTP User Isolation là “Isolate users using Active Directory” và chọn c:\FTP là thư mục gốc của FTP site.
- Tạo thư mục c:\FTP\domain\<Username> để chỉ định thư mục gốc FTP cho mỗi user.
Câu 53. Hưng là nhân viên quản trị mạng của công ty Vinamilk có tên miền “vinamilk.com.vn”. Công ty có Web site tên www.vinamilk.com.vn, công ty yêu cầu Hưng cung cấp cho phòng kỹ thuật một Web site có tên itsupport.vinamilk.com.vn. Trong quá trình tạo Web site cho phòng kỹ thuật, Hưng cấu hình như sau:

Dựa vào hộp thoại cấu hình, Anh/Chị hãy cho biết Hưng chỉ định địa chỉ itsupport.vinamilk.com.vn có ý nghĩa gì?
a) itsupport.vinamilk.com.vn là tên của Web site được host trên Web server chính.
b) itsupport.vinamilk.com.vn là địa chỉ Web site mới dùng để thay thế Web site chính của công ty.
c) itsupport.vinamilk.com.vn tên của Web site ánh xạ trực tiếp vào địa chỉ ip là 127.0.0.1
d) itsupport.vinamilk.com.vn là địa chỉ của backup Web server.
Câu 54. Để truy cập vào Web site từ trình duyệt Web người quản trị sử dụng địa chỉ URL nào?
a) https://172.29.45.163:80
b) http://172.29.45.163:8098
c) https://172.29.45.163:8098
d) https://172.29.45.163:8099
Câu 55. Hùng là nhân viên quản trị mạng Windows 2003 server. Trong hệ thống có một Web server tên là Server1, Server1 còn là Domain controller quản lý miền “csc.edu”. Trên Server1, Hùng tạo một thư mục ảo có tên tailieu ánh xạ vào thư mục ổ đĩa c:\downloads, sau đó Hùng cấu hình chứng thực cho thư mục ảo có tên “tailieu”

Anh/Chị hãy chọn phát biểu đúng về hộp thoại cấu hình của Hùng?
a) Cho phép Anonymous truy xuất thư mục ảo “tailieu”.
b) Mật khẩu được mã hóa trong quá trình chứng thực khi truy xuất “tailieu”.
c) Chỉ cho phép các người dùng trong miền “csc.edu” truy xuất thư mục ảo “tailieu”
d) Cho phép mọi người dùng cục bộ (local user) truy xuất vào thư mục ảo “tailieu”
Câu 56. Trên MS ISA Firewall, Access Rule thực hiện cơ chế lọc traffic theo hướng nào so với ISA Firewall?
a) Hướng vào (Inbound).
b) Hướng ra (Outbound).
c) Hướng đi qua Firewall (forward).
d) Cả a, b, c đều đúng.
Câu 57. Cài đặt ISA Firewall trên máy chủ có một card mạng, ISA Firewall có thể hỗ trợ các đặc điểm kỹ thuật gì?

a) Web proxy cho các giao thức HTTP, HTTPS.
b) Secure NAT server.
c) Server publishing rule.
d) Multi-networking.
Câu 58. Trên Windows 2003 domain controller, để cho phép một tài khoản có thể shutdown máy chủ mà không cần phải đăng nhập thì ta cần phải gán quyền hạn gì?


a) Nhắp Start Programs Administrative tools domain controller security policy (xem hình A). Trong mục user rights assignment chọn allow log on locally
b) Nhắp Start Programs Administrative tools domain controller security policy (xem hình A). Trong mục user rights assignment chọn allow log on through Terminal Services
c) Thêm người dùng vào nhóm Power users.
d) Nhắp Start Programs Administrative tools domain controller security policy. Sau đó chỉ định quyền " Shutdown:Allow system to be shutdown without having to logon" trong mục Security options (xem hình B)
Sponsored links
  #2  
Old 06-02-2010, 09:54
ChuTieu_cầm tiêu ChuTieu_cầm tiêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Tuổi: 35
Bài gởi: 50
Thanks: 10
Thanked 14 Times in 13 Posts
Mình nghĩ ra được câu nào nói thử trước câu đó nha , có gì thiếu bổ sung sau
1 c
2 a
3 b
4 d
6 d
7 b
10 c
11 c
12 a
13 d
14 b
15 a
16 d
17 c
18 c
20 c
21 d
22 b
23 d
24 d
26 a
Còn tiếp nha nhưng đợi trưa về post tiếp đến giờ đi học rồi ...

thay đổi nội dung bởi: ChuTieu_cầm tiêu, 06-02-2010 lúc 10:02
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn ChuTieu_cầm tiêu vì bài viết hữu ích này:
  #3  
Old 06-02-2010, 09:59
hoangtienloi hoangtienloi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Lâu Năm
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,344
Thanks: 30
Thanked 270 Times in 204 Posts
2: a
3: b
4: d
5: a
6: c
7: b
9: a
10: c
11: c
15: a
17: b
18: c
20: d
22: b
23: d
24: d
26: a
Hix. Ngồi đến 15p mới làm đc mấy câu này ( Còn chưa bít đúng sai ra sao ).
Đọc đến mấy câu kêu xem hình mà ko có hình bực mình quá
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn hoangtienloi vì bài viết hữu ích này:
  #4  
Old 06-02-2010, 10:04
hoangtienloi hoangtienloi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Lâu Năm
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,344
Thanks: 30
Thanked 270 Times in 204 Posts
Á! Thấy khác nhau rồi.
Ko biết ai đúng câu 6,20?
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn hoangtienloi vì bài viết hữu ích này:
  #5  
Old 06-02-2010, 10:46
hoangtienloi hoangtienloi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Lâu Năm
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,344
Thanks: 30
Thanked 270 Times in 204 Posts
Thêm mấy câu ko có hình:
38: a
40: c
42: c
43: a
44: c
45: c
54: a
56: d
Kiến thức còn thiếu nhiều.
Chỉ có thể chia sẻ với bạn chút xíu vậy thôi.
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn hoangtienloi vì bài viết hữu ích này:
  #6  
Old 06-02-2010, 10:49
ChuTieu_cầm tiêu ChuTieu_cầm tiêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Tuổi: 35
Bài gởi: 50
Thanks: 10
Thanked 14 Times in 13 Posts
Ặc post trước mà không được thanks , thôi giận ko post nữa
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn ChuTieu_cầm tiêu vì bài viết hữu ích này:
  #7  
Old 06-02-2010, 10:51
hoangtienloi hoangtienloi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Lâu Năm
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,344
Thanks: 30
Thanked 270 Times in 204 Posts
Hê hê. Ghen hả?
Thôi post típ cho bạn í với mình tham khảo cái nào.
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn hoangtienloi vì bài viết hữu ích này:
  #8  
Old 06-02-2010, 10:58
ChuTieu_cầm tiêu ChuTieu_cầm tiêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Tuổi: 35
Bài gởi: 50
Thanks: 10
Thanked 14 Times in 13 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi hoangtienloi View Post
Hê hê. Ghen hả?
Thôi post típ cho bạn í với mình tham khảo cái nào.
Thôi cho bạn solo lun đó , chắc chủ thớt không thấy bài mình post hay sao áh
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn ChuTieu_cầm tiêu vì bài viết hữu ích này:
  #9  
Old 06-02-2010, 13:53
toanminhtran48 toanminhtran48 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 39
Thanks: 25
Thanked 0 Times in 0 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi ChuTieu_cầm tiêu View Post
Thôi cho bạn solo lun đó , chắc chủ thớt không thấy bài mình post hay sao áh
sr bạn nha mình thanks thiếu >"< đừng giận nha bạn

thay đổi nội dung bởi: toanminhtran48, 06-02-2010 lúc 14:50
  #10  
Old 24-03-2010, 18:54
nhatngheedu nhatngheedu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Tuổi: 32
Bài gởi: 43
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
mấy bạn ơi cho minh hỏi muốn post bai viết thì mình vô đâu để post vậy?mình cám ơn mấy bạn nhiều!
Sponsored links
Ðề tài đã khoá

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đếnMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:31
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger