NHAT NGHE
Lập Trình Android Nâng Cao

Lập Trình Android Nâng Cao

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Kiến thức về các control nâng cao, phương pháp tìm kiếm và khai thác các thư viện hỗ trợ.
- Kiến thức về việc kết nối network và android, giao tiếp với cloud. Chọn loại giao tiếp phù hợp.
- Kiến thức phát triển game cơ bản.
- Kiến thức đủ để thi chứng chỉ quốc tế ATC Android

Học Phí: 2.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình mang lại cho người học:
- Kiến thức về các control nâng cao, phương pháp tìm kiếm và khai thác các thư viện hỗ trợ.
- Kiến thức về việc kết nối network và android, giao tiếp với cloud. Chọn loại giao tiếp phù hợp.
- Kiến thức phát triển game cơ bản.
- Kiến thức đủ để thi chứng chỉ quốc tế ATC Android
Sau khi hoàn tất khóa học học viên có thể xin việc với kiến thức android. Thi chứng chỉ quốc tế “Android Certified Aplication Development” do ATC cấp. Có kiến thức nền tốt để theo tiếp chứng chỉ “Android Certified Application Engineer

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức trong việc lập trình ứng dụng trên nền tảng Android. Kết thúc khóa học bạn có thể làm được những việc sau :
1. Thiết kế giao diện nâng cao trên Android
2. Tạo game 2D cho Android

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và nộp đồ án cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Đã hoàn tất khoá học android cơ bản tại Nhất Nghệ.
Đã, đang học android tại đại học hoặc cao đẳng.
Là developer, đã tự nghiên cứu android cơ bản, cần nâng cao kiến thức.

NỘI DUNG HỌC

Học xong bài này học viên có khả năng:
- Tìm kiếm được các nguồn với hàng trăm thư viện của bên thứ ba.
- Khai thác nhiều dạng thư viện của bên thứ 3
• Các trang web, phần mềm cần thiết để tìm kiếm thư viện.
• Cách nhúng thư viện kiểu cũ (project eclipse) vào android studio
• Cách nhúng thư viện kiểu .jar
• Cách nhúng thư viện kiểu gradle
Phát triển phần mềm với hàng trăm thư viện hỗ trợ Phát triển phần mềm đọc sách .epub với thư viện hỗ trợ
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Khai thác được các control nâng cao mà google khuyến khích sử dụng
- Biết được cách thiết kế theo phong cách Material Design
• Tạo và dùng Fragment
• Fragment với ViewPager và DrawerLayout
• Material Design – Toolbar, SnackBar, TextInputLayout, PrecentLayout, FloatActionButton, TabLayout ViewPager, NavigationDrawer, RecyclerView, CardView
• Cách cuộn trong Material Design – AppBarLayout, TabLayout, CoordinatorLayout, CollapsingToolbarLayout
• Thiết kế RecyclerView, CardView với các LayoutManager như LinearLayoutManager, GridLayoutManager, StaggeredGridLayout.
Phát triển các phần mềm có giao diện nâng cao mang phong cách Material Design chuẩn của google
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được tại sao phải dùng Thread, ưu và khuyết điểm của nó.
- Biết cách viết các dạng Thread khác nhau
Thread
Handler
Runnable
Asyntask, onPreExecute, doInBackground, onPostExecute, onProgressUpdate
Phát triển các phần mềm có nhiều Thread chạy riêng
Viết được các dạng Thread (phục vụ cho phần network ở các bài sau)
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được cách giao tiếp giữa android(client) và server bằng giao thức HTTP
- Triển khai được việc kết nối giữa android với server thông qua HTTP, cách gởi nhận dữ liệu giữa chúng.
• Http trên webserver bằng aspx, php, jsp
• HttpClient, HttpGet, ResponseHandler
• HttpPost, NameValuePair, UrlEncodedFormEntity, ResponseHandler
• HttpURLConnection, BufferedReader
• Phối hợp với Asyntask, ProgressBar
Phát triển các phần mềm có kết nối với webserver để gởi nhận dữ liệu
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được giao thức SOAP (Simple Object Access Protocol). Cấu trúc, cách truyền nhận dữ liệu từ trong SOAP.
- Hiểu được webservice và lợi ích của nó.
- Triển khai được cách kết nối giữa android (client) với server bằng webservice.
- Cách tìm và khai thác các webservice trên internet
• Gói Ksoap2-android
• Đọc soap action, namespace, method, url, param từ webservice
• SoapObject, SoapSerializationEvelope, HttpTransportSE…
Phát triển các phần mềm giao tiếp với webservice có sẵn hoặc tự tạo Phát triển phần mềm đồng bộ thời gian, phần mềm dự báo thời tiết, tỉ giá ngoại tệ, thị trường chứng khoán....
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được giao tiếp Socket
- Triển khai app trên server kiểu Socket
- Triển khai được cách kết nối giữa android (client) với server bằng Socket.
• Socket, Server Socket.
• Đọc ghi socket giữa client và server với InputStreamReader, BufferedReader.
Phát triển các phần mềm dạng android giao tiếp với server kiểu Socket.
Phát triển phần mềm kết nối và điều khiển máy tính từ xa.
Phát triển phần mềm dạng chat
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được định dạng dữ liệu kiểu XML và lợi ích của nó
- Hiểu được cách parser dữ liệu bằng DOM
- Hiểu được cách parser dữ liệu bằng SAX
- Phân biệt và hiểu được ưu, khuyết điểm của DOM và SAX
- Triển khai được cách lấy dữ liệu XML trên server và cách parser dữ liệu theo 2 dạng DOM và SAX
• DOM – DocumentBuilderFactor, DocumentBuilder, InputSource, Document, NodeList, Node, Element…
• SAX – startDocument, endDocument, startElement, endElement, characters.
• Kết nối Asyntask lấy dữ liệu từ server, parser dữ liệu
Phát triển các phần mềm có giao tiếp dữ liệu XML giữa android và cloud
Phát triển phần mềm đọc báo với RSS
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được định dạng dữ liệu kiểu JSON. Điểm nổi trội của nó so với XML
- Hiểu được cách parser dữ liệu kiểu JSON
- Triển khai được cánh lấy và parser dữ liệu kiểu JSON từ server.
- Tìm hiểu thư viện Volley và ưu điểm của nó.
• JSONObject
• JSONArray
• Volley, StringRequest, ImageRequest, JSONRequest, JSONArrayRequest
Phát triển các phần mềm có giao tiếp dữ liệu JSON giữa android và cloud
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được ưu, khuyết điểm của Web API (aspx, php, jsp…)
- Tương tác giữa android và web api, giao tiếp với database trên server (aspx, php, jsp…)
• Web api bằng Php Mysql
• Web api bằng aspx SQLServer
• Tương tác android với database trên server (xem, thêm, xoá, sửa)
Phối hợp các kiến thức đã học để phát triển các phần mềm da dạng dựa vào giao tiếp android với database trên server thông qua web api.
Phát triển các phần mềm dạng mua bán online, quản lý online…..
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được API
- Triển khai được GoogleMap API
- Biết cách khai thác định vị GPS
• Đăng kí app Google Map, lấy key từ Google Map
• Dùng GoogleMap API để tạo bản đồ, tạo Marker…
• Dùng GPS định vị
• Phối hợp API với XML/JSON parser để vẽ đường đi, tìm đường….
Phát triển các phần mềm phối hợp với GoogleMap như chỉ đường, thông tin quán ăn, nhà hàng, bệnh viện….
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Triển khai được YouTube API
- Tìm hiểu thư viện Picasso
• Đăng kí, lấy key từ Youtube API
• Truy xuất playlist youtube
• Nhúng video youtube vào chương trình
• Dùng thư viện Picasso để tối ưu hiệu năng hình ảnh
Phát triển các phần mềm phối hợp với Youtube API như xem phim online, các hướng dẫn bằng video….
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Phối hợp với Facebook API
- Sử dụng cloud FireBase (một dạng database trên cloud, real time)
- FireBase Cloud Messaging
• Đăng kí, lấy key Facebook API
• Khai thác Facebook API để đăng nhập, share, like….
• Đăng kí, lấy key FireBase
• Giao tiếp và quản lý database trên FireBase, lưu trữ trên FireBase.
• FireBase với đăng nhập đăng kí các cloud khác như Google, Facebook, Twitter, GitHub…
• Notification với FireBase Cloud Messaging (thay thế cho Google Cloud Messaging)
• FireBase và AdMob
Phát triển các phần mềm phối hợp với Facebook Phát triển các phần mềm phối hợp với FireBase
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được cấu trúc cần thiết khi xây dựng game, game loop.
- Hiểu được về cách điều khiển canvas.
- Hiểu cách tạo các đối tượng game, quản lý các đối tượng tập hợp, kĩ thuật Parallax, chuyển động, va chạm….
• Xây dựng game loop cho game
• Tạo đối tượng, tạo parallax scrolling cho nền, chuyển động và va chạm giữa các đối tượng
Phát triển game bắn máy bay
Học xong bài này học viên có khả năng:
- Hiểu được ưu khuyết của các Engine
- Các engine thông dụng và cách chọn lựa engine
- Triển khai game với engine
• Chọn lựa engine
• Tìm hiểu, triển khai nhiều khái niệm trong game
Vận dụng engine phát triển game Flappy Bird