NHAT NGHE

Lập Trình iOS 10 - Swift 3

Khóa học này học viên sẽ được học lập trình swift 3 từng bước với từng đối tượng thông qua các bài tập cụ thể, sau đó học viên sẽ được hướng dẫn từng bước xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh, và cuối cùng là hoàn thành đồ án cuối khóa với nhiều nội dung khác nhau.

Học Phí: 3.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

- Ngày nay Web và Mobile là 2 phương tiện giao tiếp với thế giới công nghệ mà con người đang sử dụng phổ biến nhất. Các trang web và các ứng dụng trên Mobile ngày càng phát triển mạnh, đồng thời chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau với nguồn dữ liệu chung trên Internet. Chính vì thế các ứng dụng trên Mobile được phát triển gần đây với giao diện Mobile nhưng dữ liệu như của Website, nguồn dữ liệu này được tạo trên Web Service (có thể hiểu đây là đám mây điện toán – Cloud Computing). Khóa học này giúp học viên xây dựng từng bước các ứng dụng iOS từ dễ đến phức tạp kết hợp với nguồn dữ liệu Core Data, SQLite và đặc biệt là nguồn dữ liệu trên Web Service.
- Ngôn ngữ lập trình Swift của Apple đang được hoàn thiện dần và hiện nay phiên bản Swift 3 khắc phục được các khuyết điểm của các phiên bản Swift trước đây, vì vậy mà các iOS Developer có thể tự tin dùng Swift thay thế cho Objective-C.
- Hệ thống Xcode mới giúp các bạn sau khi lập trình xong có thể đưa ứng dụng của mình lên thiết bị thật (iPhone, iPad, v.v) để thử nghiệm mà không cần phải qua Apple Store. Sau khi ứng dụng chạy thử nghiệm thật hòan hảo thì mới đưa lên Apple Store.
- Phương pháp học tập kết hợp lý thuyết và thực hành, học viên sẽ lập trình được các ứng dụng thực tế và hiểu rõ từng dòng code của mình lập trình và sau này có thể tự mình phát triển lên.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức trong việc lập trình ứng dụng trên nền tảng iOS 10 với ngôn ngữ lập trình Swift 3 và công cụ Xcode mới của Apple. Sau khóa học, học viên có thể tự mình cài đặt, thiết lập môi trường và viết được những ứng dụng trên iOS. Kết thúc khóa học bạn có thể làm được những việc sau :
1. Nắm vững kiến trúc và cách xây dựng 1 ứng dụng trên nền iOS 10.
2. Nắm vững kiến thức lập trình Swift 3.
3. Thiết kế và lập trình cho giao diện đặc trưng của iOS 10.
4. Xây dựng và phát triển các ứng dụng chạy trên iOS 10.
5. Tích hợp hệ thống Google Map và GPS vào các ứng dụng iOS 10.
6. Xây dựng các ứng dụng truyền thông đa phương tiện: Image, Video, Sound, Camera, v.v
7. Xây dựng ứng dụng Game.
8. Ứng dụng các thư viện bên ngoài vào project của mình.
9. Thiết kế cơ sở dữ liệu Core Data, SQLite và xây dựng ứng dụng iOS phong phú và uyển chuyển hơn như mạng thông tin kết hợp với bản đồ, thi trắc nghiệm, học tiếng Anh, v.v.
10. Thiết kế Web Service và xây dựng ứng dụng iOS kết hợp với dữ liệu trên Web Service như quảng bá sản phẩm, Shop online, chia sẻ dữ liệu trực tuyến, v.v.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học Hoàn thành Đồ Án cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Hiểu biết cách sử dụng 1 thiết bị di động như smartphone hay tablet.
- Sử dụng Internet thành thạo.
- Đã học qua về 1 ngôn ngữ lập trình bất kỳ là một lợi thế để học lập trình iOS.
- Đã học qua lập trình Web như PHP, ASP.NET hay JSP sẽ dễ dàng phát triển các ứng dụng iOS trên môi trường Internet hơn.

NỘI DUNG HỌC

+ Cấu trúc project trong iOS 10
+ Phương pháp lập trình iOS 10, swift 3
+ Các màn hình giao diện Xcode 8
+ UILabel, UIButton, UITextField, UISwitch, UISegment, UISlider, UIImageView, UITextView, UIWebView, UIMapKit, UIStepper, UIDatePicker, v.v.
+ XML – Tạo, lưu trữ XML & đọc file XML
+ Đối tượng âm thanh, Video, v.v
+ TableView, PickerView, CollectionView
+ Webview, Mapview, v.v
+ Auto Layout
+ Kết nối quản trị cơ sở dữ liệu Core Data
+ Kết nối quản trị cơ sở dữ liệu với SQLite
+ Kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu với Web Service
+ V.v
+ Khai báo biến, hằng, kiểu dữ liệu
+ Cấu trúc điều khiển
+ Cấu trúc Vòng lặp
+ Class, struct, Properties & Function
+ Phạm vi Class, sử dụng Class
+ Các hàm cần thiết
+ Mảng (Array), Chuỗi (String)
+ Optional trong Swift
+ v.v
+ Di chuyển qua lại giữa các ViewController
+ Truyền dữ liệu giữa các ViewController
- Truyền dữ liệu bình thường
- Truyền dữ liệu qua TableView, CollectionView, v.v
+ UITapGestureRecognizer
+ UIPinchGestureRecognizer
+ UIRotationGestureRecognizer
+ UISwipeGestureRecognizer
+ UIPanGestureRecognizer
+ UIScreenEdgePanGestureRecognizer
+ UILongPressGestureRecognizer
+ Xây dựng CSDL Core Data
+ Xây dựng CSDL SQLite
+ Xây dựng Web Service
+ Kết nối iOS với Core Data
+ Quản trị dữ liệu với Core Data
+ Kết nối iOS với SQLite
+ Quản trị dữ liệu với SQLite
+ Kết nối iOS với Web Service
+ Quản trị dữ liệu với Web Service
+ Xây dựng ứng dụng iOS trên môi trường Internet
Sau khi hoàn thành kiến thức lập trình nền tảng của Swift 3 ở các phần trên, các bạn sẽ được hướng dẫn từng bước xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh sau đây:
+ Ứng dụng multimedia hỗ trợ học tập
+ Ứng dụng liên quan đến viễn thông
+ Ứng dụng Game
+ Ứng dụng CSDL
+ Ứng dụng điều khiển
Dựa vào những kiến thức đã học, học viên tự làm đồ án cho riêng mình, với sự hướng dẫn & hỗ trợ của giảng viên giảng dạy.