NHAT NGHE

MCSA 2008 + Messaging + Security

Chương trình đào tạo MCSA 2008 cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2008 cũng như các ứng dụng mạng trên hệ điều hành này như Active Directory, DNS, Web Server, Mail Server, Proxy, Firewall…

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 4 tháng (tuần 3 buổi, buổi 3h)
  • Chương Trình Học: Mạng & PC
  • Địa Chỉ: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM

Học Phí: 4.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo MCSA 2008 cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2008 cũng như các ứng dụng mạng trên hệ điều hành này như Active Directory, DNS, Web Server, Mail Server, Proxy, Firewall…

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2008
- Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực "An Ninh Mạng Máy Tính"
- Học viên đủ khả năng thi đạt các chứng chỉ Quốc Tế:
+ MCTS - Active Directory
+ MCTS - Network Infrastructure
+ MCTS - Exchange Server 2010
+ MCTS - ForeFront Integrated Security
+ MCSA 2008
* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học có giá trị toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học Mạng Căn Bản hoặc đã có kiến thức tương đương.

NỘI DUNG HỌC

- Các mô hình network, mô hình OSI
- Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ
- Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)
- Thực hành bấm cable UTP
- Cấu hình Windows 7
+ 6430B: Planning for Windows Server 2008 Servers
+ 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows
+ 6425B: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Service
+ 6426B: Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory
+ 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
+ 6421A: Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
+ 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
+ Install and Configure Forefront Threat Management Gateway
+ 10135B: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
+ Network Load Balancing & Clustering
+ VPN Gateway to Gateway/Client Over xDSL
+ Mail Server Online/Offline
+ LAB CUỐI KHÓA :Tổng hợp kiến thức: Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.