NHAT NGHE
Quản Trị Hệ Thống Mạng MCSA 2012

Quản Trị Hệ Thống Mạng MCSA 2012

Chương trình đào tạo MCSA Windows Server 2012 cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows Server 2012, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2012 cũng như các ứng dụng mạng trên hệ điều hành này như Active Directory, DNS, DHCP, NAP, NLB, DAC...

Học Phí: 4.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo MCSA Windows Server 2012 cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows Server 2012, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2012 cũng như các ứng dụng mạng trên hệ điều hành này như Active Directory, DNS, DHCP, NAP, NLB, DAC...

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2012
- Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực "An Ninh Mạng Máy Tính"
- Vượt qua các Kỳ Thi Quốc Tế do Microsoft Tổ Chức để nhận Chứng Chỉ MCSA 2012 (Microsoft Certified Solution Associate) có Giá Trị Toàn Cầu.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học có giá trị toàn Quốc.
- Vượt qua kỳ thi quốc tế 70-410, 70-411 và 70-412, Học viên sẽ được chứng chỉ MCSA 2012 có giá trị toàn cầu.
* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học Mạng Căn Bản hoặc đã có kiến thức tương đương.

NỘI DUNG HỌC

- Các mô hình network, mô hình OSI
- Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ
- Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)
- Thực hành bấm cable UTP
- Cấu hình Windows 10
+ Course 20410D: Installing and Configuring Windows Server 2012
+ Course 20411C: Administering Windows Server 2012
+ Course 20412C: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
+ LAB CUỐI KHÓA :Tổng hợp kiến thức: Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.