NHAT NGHE
Học MCSA tại HCM

MCSA: WINDOWS SERVER 2019 + CLOUD

Khóa Học MCSA: Windows Server 2019 + Cloud tại Nhất Nghệ được xây dựng để cung cấp các kiến thức về Đăng Ký, Cấu Hình, Quản Trị và Ứng Dụng Windows Server 2019 & Microsoft 365 vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp.

Học Phí: 4.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Windows Server 2019 là hệ điều hành máy chủ mới nhất của Microsoft. Microsoft 365 Enterprise là một trong các dịch vụ Điện Toán Đám Mây thông dụng nhất được các doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn. Microsoft 365 Enterprise cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng Microsoft Office mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị. Đối với doanh nghiệp, Microsoft 365 cung cấp dịch vụ email, voice, chat, mạng xã hội, lưu trữ trực tuyến thông qua Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Office Online, Yammer, OneDrive for Business…

Khóa Học MCSA: Windows Server 2019 + Cloud tại Nhất Nghệ được xây dựng để cung cấp các kiến thức về Đăng Ký, Cấu Hình, Quản Trị và Ứng Dụng Windows Server 2019 & Microsoft 365 vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2019
- Vận Hành Hệ thống Mạng Doanh Nghiệp Trên Nền Tảng Cloud Của Microsoft (Microsoft Azure & Microsoft 365)
- Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực "Cloud Computing"
- Vượt qua các Kỳ Thi Quốc Tế do Microsoft Tổ Chức để nhận Chứng Chỉ Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate có Giá Trị Toàn Cầu

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học có giá trị toàn Quốc.
- Vượt qua kỳ thi quốc tế MD-100 & MD-101, Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate có giá trị toàn cầu.
* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học Mạng Căn Bản hoặc đã có kiến thức tương đương.

NỘI DUNG HỌC

+ Các mô hình network, mô hình OSI
+ Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ
+ Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)
+ Thực hành bấm cable UTP
+ Cấu hình Windows 10
+ LAB CUỐI KHÓA:
- Tổng hợp kiến thức.
- Triển khai các giải pháp quản lý mạng tại chỗ và đám mây.
- Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.