NHAT NGHE

Lập Trình Web: PHP + MySQL

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP có kết nối MySQL và công cụ hỗ trợ Dreamweaver, PHP designer, các jquery, các tool, … Học viên sẽ được học từng bước (step by step) từ kiến thức cơ bản đến nâng cao như HTML, CSS, HTML5, CSS3, Dreamweaver, MySQL, lập trình PHP thuần, lập trình PHP theo hướng đối tượng. Triển khai từng bước để hoàn thành các chức năng website như tin tức, bán hàng, …

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 5 tháng (tuần 3 buổi, buổi 2h) hoặc 3.5 tháng (tuần 3 buổi, buổi 3h)
  • Chương Trình Học: Web & Database
  • Địa Chỉ: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM

Học Phí: 4.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP có kết nối MySQL và công cụ hỗ trợ Dreamweaver, PHP designer, các jquery, các tool, … Học viên sẽ được học từng bước (step by step) từ kiến thức cơ bản đến nâng cao như HTML, CSS, HTML5, CSS3, Dreamweaver, MySQL, lập trình PHP thuần, lập trình PHP theo hướng đối tượng. Triển khai từng bước để hoàn thành các chức năng website như tin tức, bán hàng, …

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Học viên có đầy đủ kiến thức tự mình xây dựng website tin tức hay website cho doanh nghiệp với mục đích giới thiệu hoạt động, giới thiệu sản phẩm, kinh doanh trực tuyến bằng ngôn ngữ PHP kết nối cơ sở dữ liệu MYSQL. Toàn bộ nội dung trên website là hoàn toàn động, dễ dàng được cập nhật thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và nộp đồ án cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Có kiến thức cơ bản về máy tính
- Yêu thích và đam mê kỹ thuật lập trình.
- Đã học qua một ngôn ngữ lập trình bất kỳ (Pascal,C,C++, C#, VB … ) là một lợi thế.

NỘI DUNG HỌC

- Các khái niệm cơ bản
- Cấu trúc của trang Web
- Các tag HTML cơ bản
- Dreamweaver căn bản
- Tạo và quản lý site
- Kỹ thuật CSS
- Các cách tạo liên kết
- Chèn hình, table, flash
- Chèn nhạc, phim
- Tạo form và các thành phần trong form
- Javascript: các lệnh cơ bản, biến, các lệnh lặp, lệnh if, truy xuất đối tượng trong trang
- Các đối tượng chuẩn trong javascript: window, document, history…
- Liên kết file javascript vào trang web
- Ứng dụng các script hay để tạo menu, slider, gallery…
- Jquery : Cách chọn, định dạng phần tử , sử dụng các event, Effect, sử dụng các Jquery Plugins…
- Thiết kết layout cho trang
- Quản trị tên miền.
- Kỹ thuật hosting
- Giới thiệu HTML5
- Các tag mới trong HTML5:video,audio,canvas…
- Các sự kiện trong HTML5
- Các thuộc tính mới trong HTML5
- Form mới trong HTML5
- Lưu dữ liệu trong HTML5
- HTML5 API
- CSS3: Muti columns, Round corners, Transform, Gradients, Fontface, Opacity, Text shadow…
- Các khái niệm về CSDL
- Phân tích CSSL cho website
- Sử dụng ngôn ngữ SQL
- Sử dụng tools: PHPMyadmin, EMS SQL Manager
- Tạo, chỉnh, xóa các CSDL
- Tạo, chỉnh, xóa cấu trúc các bảng dữ liệu
- Các kiểu dữ liệu của bảng
- Mối quan hệ giữa các bảng
- Quản lý dữ liệu trong bảng dữ liệu
- Các khái niệm căn bản: biến, hằng, chuỗi, toán tử…
- Câu lệnh có điều kiện
- Các lệnh lặp
- Sử dụng các hàm xử lý chuỗi,xử lý file, thời gian
- Định nghĩa hàm, các kiểu biến, tầm vực biến
- Khai báo và sử dụng mảng
- Lệnh include, require
- Kết nối database và trình bày ra trang web.
- Httpheader, Cookie, Session
- Xử lý dữ liệu từ form
- Lập trình hướng đối tượng
- Mô hình lập trình MVC
- Chủ đề 1: Tổ chức và thiết kế layout cho trang web, gồm: xác định rõ ý tưởng, xác định độ phân giải, các thuộc tính css quan trọng…
- Chủ đề 2: Javascript và Jquery, gồm: sử dụng các javascript và jquery plugin hữu dụng, lập trình javascript và jquery.
- Chủ đề 3: Các vấn đề tổ chức và xây dựng phần quản trị cho một website, gồm: tạo class, tạo trang layout, menu, admin restrict access, và cách nhúng các trang thành phần theo tham số vào trang layout.
- Chủ đề 4: Tổ chức và viết code thực hiện trang đăng nhập, ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu, hạn chế truy cập, thoát…
- Chủ đề 5: Viết code liệt kê danh sách tin tức, thêm mới một tin, hiệu chỉnh một tin, xoá một tin. Ứng dụng jquery để liên kết các list/menu chính-phụ.
- Chủ đề 6: Sử dụng các bộ công cụ soạn thảo WebEditor như CKEditor, TinyMCE để tạo các đối tượng Rich Text, các công cụ này giúp phát sinh code HTML trong các trang có dùng Textarea như thêm tin, thêm ý kiến…
- Chủ đề 7: Viết code liệt kê danh sách loại tin, thêm mới loại tin, hiệu chỉnh loại tin, xoá loại tin.
- Chủ đề 8: Viết code liệt kê danh sách thể loại, thêm mới thể loại, hiệu chỉnh thể loại, xoá thể loại.
- Chủ đề 9: Viết code thực hiện thanh phân trang dạng chữ, thanh phân trang dạng số, áp dụng trong các trang liệt kê danh sách tin, loại tin, thể loại, users…
- Chủ đề 10: Tổ chức phần public cho một website. Gồm tổ chức folder, tạo class, trang layout và các trang con
- Chủ đề 11: Tạo trang tin xem nhiều, tin mới theo loại, tin nổi bật, hiển thị video …và nhúng và trang layout.
- Chủ đề 12: Viết code thực hiện thanh menu nhiều cấp.
- Chủ đề 13: Tạo trang chi tiết tin và nhúng vào trang layout.
- Chủ đề 14: Tạo trang hiển thị các tin trong một loại
- Chủ đề 15: Tổ chức và coding chức năng bình chọn
- Chủ đề 16: Viết code thực hiện chức năng tìm kiếm thông tin.
- Chủ đề 17: Viết code thực hiện chức năng đăng ký thành viên, mã hoá mật khẩu, gởi mail kích hoạt tài khoản
- Chủ đề 18: Gửi mail liên hệ dùng phpmailer
- Chủ đề 19: Viết code thực hiện chức năng đổi mật khẩu.
- Chủ đề 20: Viết code thực hiện chức năng quên mật khẩu , bao gồm tạo mật khẩu mới, lưu database và gởi mail cho user.
- Chủ đề 21: Giải quyết vấn đề tiêu đề cho trang tuỳ theo ngữ cảnh
- Chủ đề 22: Tổ chức và các giải pháp thực hiện website đa ngôn ngữ.
- Chủ đề 23: Tổ chức và hiện thực các giải pháp nhằm tăng tốc website: cache client, cache server, nén html.
- Chủ đề 24: Viết code để tạo chức năng thêm ý kiến. liệt kê các ý kiến của users.
- Chủ đề 25: Viết code tạo captcha image
- Chủ đề 26: Viết code tạo các trang download file, hạn chế tốc độ download tuỳ theo tình trạng login của user
- Chủ đề 27: Viết code tạo các trang upload file, hạn chế độ lớn tối đa của file upload, hạn chế kiểu file.
- Chủ đề 28: Viết code tạo chức năng đếm số lượt truy cập - Hitcounter
- Chủ đề 29: Ứng dụng htaccess trong Apache-PHP để giả địa chỉ các trang web, bảo vệ website, cấm truy xuất website theo IP, theo thời gian…
- Chủ đề 30: Tổ chức website bán hàng, gồm database, các chức năng cần có, tạo trang layout, tạo class…
- Chủ đề 31: Hiển thị sản phẩm mới, sản phẩm nổi bật…
- Chủ đề 32: Tổ chức và coding chức năng giỏ hàng (shopping cart), kết hợp đầy đủ PHP- Jquery–CSS. Bao gồm: lưu thông tin sản phẩm, hiện giỏ hàng, cập nhật và xoá sản phẩm trong giỏ hàng. Thanh toán qua mạng.
Xây dựng Website hoàn chỉnh cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên
+ Website Tin Tức
+ Website Bán Hàng Trực Tuyến