NHAT NGHE
Lập trình Web API + ReactJS

Lập trình Web API + ReactJS

Khoá học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về React để xây dựng ứng dụng web Single Page Application (SPA) trên nền tảng ASP.NET Core Web API với template React trên công cụ Visual Studio 2017, tương tác hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2017

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 19 buổi (tuần 3 buổi, buổi 3h) hoặc 14 buổi (tuần 2 buổi Thứ 7 và Chủ Nhật, buổi 4h)
  • Chương Trình Học: Web & Database

Học Phí: 2.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

React là JavaScript framework gọn nhẹ, mã nguồn mở do Facebook phát triển dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface – UI). Khoá học “Lập trình Web API + ReactJS” nhằm trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về React để xây dựng ứng dụng web Single Page Application (SPA) trên nền tảng ASP.NET Core Web API với template React trên công cụ Visual Studio 2017, tương tác hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2017. Sau khi hoàn tất khóa học học viên có thể xin việc với kiến thức Full-Stack .NET Developer. Ngoài ra, học viên còn có đủ kỹ năng và nền tảng vững chắc để tiếp cận React Native (Mobile App).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Nắm được cấu trúc, nguyên tắc hoạt động, chức năng của Web API.
- Xây dựng, triển khai dự án Web API hoàn chỉnh dựa trên các công nghệ ASP.NET Core, Web API, Entity Framework, RESTful, JSON.
- Làm chủ công nghệ React giúp bạn thiết kế những trang WEB dựa trên nền tảng React một cách chuyên nghiệp nhất.
- Xây dựng ứng dụng Web SPA dùng React tương tác Web API.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và nộp đồ án cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kiến thức C# cơ bản hoặc tương đương.
- Đã có kiến thức HTML/CSS/jQuery/BootStrap cơ bản hoặc tương đương

NỘI DUNG HỌC

- Giới thiệu ReactJS
- Cài đặt môi trường phát triển, công cụ NPM
- Cấu trúc một ứng dụng React
- Phương pháp render DOM element
- React’s Virtual DOM
- Các cú pháp mới trong javascript và ES6
- Cú pháp JSX
- Vòng đời của một Component
- Controlled/Uncontrolled Components
- Tạo và sử dụng property
- Quản lý event trên một Component
- Quản lý trạng thái (state) của Component
- Styling React Components
- Component lồng nhau
- Làm việc với Form và Event
- Validation Options
- Validation Challenges
- Cài đặt các kiểm tra hợp lệ
- Tổng hợp thông báo lỗi
- Project TodoList đọc dữ liệu cục bộ
- Routing, Route
- HTTP request
- Thiết kế kiến trúc phía client
- Mô hình quản lý trạng thái Redux
- Các khái niệm chính trong Redux
- Triển khai mô hình Redux
- Đọc dữ liệu cục bộ
- Project ShoppingCart (đưa hàng vào giỏ, them/xóa/cập nhật giỏ hàng)
- ASP.NET Core React project Template
- Cấu trúc ứng dụng React
+ Thư mục ClientApp, Components
+ Routing và Navigation
- Tạo ứng dụng React Hello World
- Tạo mới Web API Controller
- Quy tắc đặt tên (Naming & code conventions)
- Entity Framework Core
- Thao tác CRUD với EF Core
- Sử dụng POSTMAN
- Project ShoppingCart (server)
- Xử lý kiểm tra hợp lệ với ASP.NET
- Tích hợp định tuyến trên server với các chức năng dưới client
- Trao đổi dữ liệu với back-end ASP.NET Core Web API dùng Axios
- Gọi CRUD API và hiển thị dữ liệu
- Cài đặt các thành phần: Danh sách, Chi tiết, Thêm, Sửa, Xóa
- Trao đổi dữ liệu dùng AJAX
- Cài đặt sắp xếp bằng AJAX sorting React
- Sắp xếp động với Entity Framework Core
- Cài đặt phân trang bằng AJAX paging React
- Thành phần React Pager
- ASP.NET Core
+ OAuth (OAuth, Jwt Token, Auth0, AaaS)
+ Cấu hình Startup
+ Thêm các tính năng Register và Login trên API Controller
- React JS: Routing, Login & Register
- Tích hợp Client và Server cho tính năng Register và Login
- Kiểm thử chức năng đăng nhập, phân quyền các trang
- Deploy (GitHub, Heroku)
- Cloud Hosting (AWS, Azure)