NHAT NGHE

Microsoft Sharepoint Online

SharePoint Online là phiên bản trên nền tảng đám mây của SharePoint Server, SharePoint Online là một thành phần trong Microsoft 365.

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: - Khóa học 5 ngày (học cả ngày, 8h-12h & 13h-17h). Học vào Thứ Bảy & Chủ Nhật.
  • Chương Trình Học: Chuyên đề

Học Phí: 5.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

SharePoint Online là phiên bản trên nền tảng đám mây của SharePoint Server, SharePoint Online là một thành phần trong Microsoft 365.
Với Sharepoint online bạn có thể:
- Xây dựng các qui trình quản lý, các qui trình làm việc.
- Phân công và theo dõi tiến trình thực hiện công việc.
- Tự động hóa qui trình xử lý công việc hành chánh (qui trình quản lý văn bản, tin tức, sự kiện...), từ soạn thảo, chỉnh sửa, đến phân loại và lưu trữ
- Với Sharepoint online bạn có thể quản lý và theo dõi gần như là bất cứ công việc gì mà bạn đã xây dựng trên đó. Sharepoint sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng như chi phí và rủi ro trong việc quản lý doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học “Sharepoint Online” được thiết kế theo hướng tiếp cận công việc thực tế. Ứng dụng Sharepoint Online để quản lý và tự động hóa các qui trình xử lý công việc trong một doanh nghiệp hiện đại.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

- Học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Nhất Nghệ Academy

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kiến thức căn bản về mạng máy tính.

NỘI DUNG HỌC

• Giới thiệu Sharepoint Online
• Sharepoint licensing
• Giới thiệu các bài lab sharepoint Online
• Hướng dẫn đăng ký Office 365 Enterprise E5 Trial
• Tích hợp custom domain và Microsoft 365
• Quản lý user và group
• Đồng bộ user on-premise với Microsoft 365
• Hướng dẫn cài và cấu hình các phần mềm hỗ trợ Sharepoint Online
Triển khai ứng dụng sử dụng Collect Feedback workflow để gửi trang tin đến nhiều người góp ý chỉnh sửa.
• Phân quyền trên site
• Làm việc với page
• làm việc với Collect Feedback workflow
• Tạo view
• Web Part Page
• Triển khai ứng dụng sử dụng Approval workflow, để kiểm duyệt và quản lý thông tin, và tin tức trong sharepoint online.
• Triển khai ứng dụng sử dụng Collect Signatures Workflow trong sharepoint online để thu thập chữ ký điện tử.
• Hồ sơ sau khoảng thời gian sử dụng sẽ được lưu trữ vào trong kho, các hồ sơ này sẽ được phân loại để dễ dàng tìm kiếm khi cần. Việc quản lý phân loại, lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ, là công việc tốn rất nhiều thời gian, chi phí và công sức.
• Sử dụng Sharepoint Online để xây dựng ứng dụng quản lý phân loại và lưu trữ hồ sơ dễ dàng và an toàn hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí hơn
• Download và Cài Sharepoint designer.
• Cấu hình Sharepoint designer.
• Cấu hình workflow manager
• Làm việc với Subsite
• Tạo và sử dụng List
• Chỉnh sửa form với Infopath
• Thiết kế form với InfoPath
• Thiết kế workflow
• Công ty dự định xây dựng qui trình kiểm duyệt chi phí mua sắm tại các chi nhánh văn phòng. Nhân viên tại chi nhánh sẽ lập phiếu đề nghị mua sắm, phiếu này sẽ được gửi đến trưởng chi nhánh kiểm duyệt, sau đó phiếu mua sắm sẽ được gửi đến giám đốc khu vực của mình kiểm duyệt chi phí trước khi thực hiện mua sắm. Như nếu chi phí mua sắm lớn hơn X đồng thì phiếu đề nghị này phải được sự đồng ý của tổng giám đốc.
 Xây dựng qui trình quản lý đa cấp trên sharepoint online
 Làm việc với Form Rule
 Sharepoint designer
• Xây dựng ứng dụng xử lý việc nhận yêu cầu và phân công công việc cho It helpdesk
• Thiết kế Workflow gửi mail
• Khi User tạo đơn nghỉ phép mới thì đơn nghỉ phép này phải được gửi đến trưởng phòng của user đó duyệt trước, thông tin về trưởng phòng của user sẽ được lấy từ profile của user trong active directory. Sau khi trưởng phòng của user đồng ý cho nghỉ thì đơn nghỉ phép này mới được gửi đến trưởng phòng nhân sự.
• Đơn nghỉ phép được chấp nhận cho nghỉ hay không, đều thông báo về cho user. Khi Trưởng phòng của user không đồng ý thì đơn nghỉ phép sẽ không gửi đến trưởng phòng nhân sự mà gửi về lại cho user.
• Sử dụng Enterprise Search Center trong sharepoint online, bạn có thể tìm kiếm theo tên tài liệu, nội dung của tài liệu, hay tên của user tạo ra tài liệu, bạn cũng có thể lọc kết quả tìm kiếm theo thời gian.