NHAT NGHE

Microsoft Sharepoint Online

SharePoint Online là phiên bản trên nền tảng đám mây của SharePoint Server, SharePoint Online là một thành phần trong Microsoft 365.

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: - Khóa học 5 ngày (học cả ngày, 8h-12h & 13h-17h). Học vào Thứ Bảy & Chủ Nhật.
  • Chương Trình Học: Chuyên đề

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

SharePoint Online là phiên bản trên nền tảng đám mây của SharePoint Server, SharePoint Online là một thành phần trong Microsoft 365. Với Sharepoint online bạn có thể:
- Xây dựng các qui trình quản lý, các qui trình làm việc.
- Phân công và theo dõi tiến trình thực hiện công việc.
- Tự động hóa qui trình xử lý công việc hành chánh (qui trình quản lý văn bản, tin tức, sự kiện...), từ soạn thảo, chỉnh sửa, đến phân loại và lưu trữ
- Với Sharepoint online bạn có thể quản lý và theo dõi gần như là bất cứ công việc gì mà bạn đã xây dựng trên đó. Sharepoint sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng như chi phí và rủi ro trong việc quản lý doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học “Sharepoint Online” được thiết kế theo hướng tiếp cận công việc thực tế. Ứng dụng Sharepoint Online để quản lý và tự động hóa các qui trình xử lý công việc trong một doanh nghiệp hiện đại.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

- Học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Nhất Nghệ Academy

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kiến thức căn bản về mạng máy tính.

NỘI DUNG HỌC

o Giới thiệu Sharepoint Online
o Sharepoint licensing
o Giới thiệu các bài lab sharepoint Online Trial
o Tích hợp custom domain và Microsoft 365
o Quản lý user và group
o Đồng bộ user on-premise với Microsoft 365
o Tạo team site
o Tạo communication site dùng PowerShell
o Xóa Site
o Phục hồi Site
o Tạo hub site
o Thiết kế hub site
o Liên kết site đến hub site
o Đặt hạn ngạch lưu trữ cho tất cả người dùng
o Hạn chế các loại file được đồng bộ hóa
o Hạn chế chia sẻ
o Thay đổi các tùy chọn chia sẻ
o Hạn chế chia sẻ theo domain
o Quản lý chia sẻ cho site
o Tạo custom user profile
o Chỉnh sủa user profile
o Quản Lý Apps.
o Gán quyền quản trị Term Store
o Import term set
o Tạo Managed Metadata column
o Cập nhật giá trị Managed Metadata column
o Giới thiệu Power Automate
o Khái niệm về Flow
o Tạo và sử dụng Flow
o Tự động hóa qui trình với Microsoft Flow trong SharePoint
Triển khai ứng dụng sử dụng Flow tạo Approval workflow, để kiểm duyệt và quản lý tin tức trong sharepoint online.
Sử dụng Flow triển khai qui trình quản lý File lưu trữ trên Sharepoint online
Xây dựng qui trình phê duyệt có nhiều tùy chọn
o Giới thiệu Power Apps
o Khái niệm về Power Apps
o Tạo và sử dụng Power Apps
o Làm việc với Subsite
o Tạo và sử dụng List
o Chỉnh sửa form với PowerApp
o Thiết kế Flow quản lý xuất nhập tồn kho hàng hóa
o Thiết kế Qui trình phê duyệt trình tự trên Sharepoint online
o Làm việc với PowerApp
o Xây dựng Qui trình Phê duyệt trình tự với Power Automate
o Xây dựng quy trình với nhiều người được yêu cầu phê duyệt, Sự phê duyệt của mỗi người độc lập với tất cả những người phê duyệt khác.
o Tạo result source mới
o Kiểm tra search result
o Xem báo cáo sử dụng Search