NHAT NGHE

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2014

Khóa học tập trung vào việc lên kế hoạch cho việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống SQL server 2014 trên mô hình mạng client/server (Windows Server 2012). Sử dụng các tính năng và công cụ để quản trị và bảo trì cơ sở dữ liệu trên SQL Server 2014 nhằm đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của một tổ chức luôn sẵn sàng hoạt động với hiệu quả tối ưu nhất.

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 5 ngày (Thứ 7 và Chủ Nhật, 8h-12h và 13h-17h
  • Chương Trình Học: Chuyên đề
  • Địa Chỉ: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM

Học Phí: 3.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học tập trung vào việc lên kế hoạch cho việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống SQL server 2014 trên mô hình mạng client/server (Windows Server 2012). Sử dụng các tính năng và công cụ để quản trị và bảo trì cơ sở dữ liệu trên SQL Server 2014 nhằm đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của một tổ chức luôn sẵn sàng hoạt động với hiệu quả tối ưu nhất.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Lập kế hoạch cho việc cài đặt triển khai SQL Server 2014
- Sử dụng công cụ SQL Server Management Studio và sqlcmd để quản trị SQL Server.
- Tổ chức và lưu trữ cơ sở dữ liệu trên SQL Server
- Tìm hiểu các cơ chế backup, lập chiến lược sao lưu cơ sở dữ liệu.
- Khôi phục cơ sở dữ liệu dựa trên một số các tình huống sự cố xảy ra trên cơ sở dữ liệu đang hoạt động.
- Bảo mật, cấp phát quyền truy cập và thao tác trên CSDL cho user
- Giám sát hiệu năng SQLServer nhằm phát hiện những tác vụ, lệnh gây quá tải cho CPU, RAM,
- Tìm hiểu nguyên nhân và xử lý các sự cố lỗi trên hệ thống
- Xây dựng cơ chế sửa chữa tự động, lập cảnh báo khi có sự cố.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Học viên đã có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu.

NỘI DUNG HỌC

+ Database Administration Overview
+ Introduction to the SQL Server Platform
+ Database Management Tools and Techniques
+ Planning SQL Server Installation
+ Installing SQL Server 2014
+ Post-Installation Configuration
+ Introduction to Data Storage with SQL Server
+ Managing Storage for System Databases
+ Managing Storage for User Databases
+ Moving Database Files
+ Configuring the Buffer Pool Extension
+ Understanding SQL Server Recovery Models
+ Planning a Backup Strategy
+ Backing up Databases and Transaction Logs
+ Using Backup Options
+ Ensuring Backup Reliability
+ Understanding the Restore Process
+ Restoring Databases
+ Advanced Restore Scenarios
+ Working with Point-in-Time Recovery
+ Introduction to Transferring Data
+ Importing and Exporting Table Data
+ Copying or Moving a Database
+ Introduction to Monitoring SQL Server
+ Dynamic Management Views and Functions
+ Performance Monitor
+ Tracing SQL Server Workload Activity
+ Using Traces
+ Introduction to SQL Server Security
+ Managing Server-Level Security
+ Managing Database-Level Principals
+ Managing Database Permissions
+ Auditing Data Access in SQL Server
+ Implementing SQL Server Audit
+ Encrypting Databases
+ Ensuring Database Integrity
+ Maintaining Indexes
+ Automating Routine Database Maintenance
+ Automating SQL Server Management
+ Implementing SQL Server Agent Jobs
+ Managing SQL Server Agent Jobs
+ Managing Job Step Security Contexts
+ Managing Jobs on Multiple Servers
+ Monitoring SQL Server Errors
+ Configuring Database Mail
+ Configuring Operators, Alerts, and Notifications
+ High Availability Concepts and Options in SQL Server 2014
+ Log Shipping
+ Introduction to Windows Server Failover Clustering
+ SQL Server AlwaysOn Failover Cluster Instances
+ SQL Server Replication
+ Planning Replication