NHAT NGHE

TRIỂN KHAI HYBRID CLOUD CHO DOANH NGHIỆP

Khóa Học Triển Khai Hybrid Cloud cho Doanh Nghiệp tại Nhất Nghệ là chương trình đào tạo dành riêng cho các học viên đã hoàn thành chương trình MCSA 2016 (hoặc MCSA 2012).Chương trình được xây dựng để cung cấp các kiến thức về Đăng Ký, Cấu Hình, Quản Trị và Ứng Dụng Windows Server 2019 &Microsoft 365 vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp.

Học Phí: 1.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Windows Server 2019 là hệ điều hành máy chủ mới nhất của Microsoft. Microsoft 365 Enterprise là một trong các dịch vụ Điện Toán Đám Mây thông dụng nhất được các doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn. Microsoft 365 Enterprise cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng Microsoft Office mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị. Đối với doanh nghiệp, Microsoft 365 cung cấp dịch vụ email, voice, chat, mạng xã hội, lưu trữ trực tuyến thông qua Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Office Online, Yammer, OneDrive for Business… Khóa Học Triển Khai Hybrid Cloud cho Doanh Nghiệp tại Nhất Nghệ là chương trình đào tạo dành riêng cho các học viên đã hoàn thành chương trình MCSA 2016 (hoặc MCSA 2012).Chương trình được xây dựng để cung cấp các kiến thức về Đăng Ký, Cấu Hình, Quản Trị và Ứng Dụng Windows Server 2019 &Microsoft 365 vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học Triển Khai Hybrid Cloud cho Doanh Nghiệp tại Nhất Nghệ, học viên sẽ đủ khả năng:
+ Lập kế hoạch và triển khai các giải pháp quản lý mạng tại chỗ và đám mây.
+ Lập kế hoạch và chuẩn bị cho việc triển khai Hybrid AD.
+ Cấu hình đồng bộ giữa Azure AD và AD nội bộ.
+ Tích hợp Microsoft 365.
+ Quản lý thiết bị trong Microsoft Intune.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

+Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa.
+ Chứng Chỉ Quốc Tế: Vượt qua kỳ thi quốc tế MD-101 để có cơ hội nhận chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu (*)
(*) Học viên phải thi đủ 2 môn MD-100 và MD-101 thì mới được Microsoft cấp chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Khóa học dành cho học viên có kiến thức cơ bản về hạ tầng mạng và Active Directory

NỘI DUNG HỌC

• Sign up for an Office 365 account
• Verifying licenses and creating a sync account
• Customize Azure AD company branding
• Configuring directory synchronization with Azure AD
• Connect
• Verify synchronization in Azure AD
• Creating users by using the Azure portal
• Creating users by using PowerShell
• Configure Hybrid Azure AD join
• Enable device management in Intune
• Enrolling devices in Microsoft Intune
• Installing the MDM Migration Analysis Tool
• Create and deploy device profiles
• Configuring user profiles
• Monitor device and user activity using Intune
• Deploying apps by using Intune
• Configure and deploy Microsoft 365 Apps from Intune
• Configure mobile application management (MAM) policies in Intune
• Configuring Self-service password reset (SSPR) for user accounts in Azure AD
• Creating compliance and conditional access policies
• Creating device inventory reports
• Protecting data and devices
• Configuring a WIP policy in Intune
• Configuring Windows Defender using Intune
• Creating and deploying provisioning package
• Migrating user settings using USMT
• Deploying Windows 10 with AutoPilot
• Managing updates for Windows 10