PDA

View Full Version : Vai trò của Router/gateway?


mylove_itvn1311
04-10-2007, 16:41
Các pác cũng biết Router có vai trò cục kỳ quan trọng trong hệ thống mạng. Vậy Pác nào có thể nói chi tiết từng vai trò của của thằng Router được không? Nếu có tài liệu nói về vấn đề này thì shared cho bà con hen!

LinhOngKe
04-10-2007, 19:20
Router có vai trò cục kỳ quan trọng trong hệ thống mạng

Tui không nghĩ vậy. Trong một hệ thống mạng, nếu nói là quan trọng thì từng cấu phần đều có tầm quan trọng của nó.

Nói về chức năng vai trò của router thì chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ định tuyến lưu thông qua lại giữa các phân mạng khác nhau (routing) - và chính vì vai trò này người ta đặt tên cho nó là router - thiết bị định tuyến.

Hiện nay, do công nghệ phát triển (có thể kết hợp nhiều chức năng xử lý vào cùng một không gian thiết bị) và yêu cầu tiết kiệm không gian càng ngày càng lớn, các nhà sản xuất thường tìm cách tích hợp nhiều tính năng trên một thiết bị phần cứng - từ đó sinh ra các router có tính năng firewall, switching, mã hóa VPN,... cũng như các thiết bị khác như firewall, switch lại có tính năng routing vậy.

...

tonnghia
06-10-2007, 01:05
connect to WAN services
Traffic management
Router selector
Broad cast án multicast control
Logical Addressing
...