PDA

View Full Version : Không vào được printers and faxes


jinfang
01-07-2008, 17:10
Hi,máy mình mấy ngày nay kô hiểu sao kô thể vào được phần printers and faxes trong control panel.Mình muốn cài lại máy in nhưng kô thể vào được.Các bạn biết tại sao kô chỉ cho mình với.

dangduya147
01-07-2008, 17:45
- Kiểm tra dịch vụ và policy của printers and faxes

jinfang
02-07-2008, 09:06
Kiểm tra như nào.bạn có thể chỉ cho mình được kô?Trong khi những phần khác trong control panel như network connection hay mouse đều vào được.

hocviennn
02-07-2008, 09:11
Hi,máy mình mấy ngày nay kô hiểu sao kô thể vào được phần printers and faxes trong control panel.Mình muốn cài lại máy in nhưng kô thể vào được.Các bạn biết tại sao kô chỉ cho mình với.

Phần printers and faxes trong control panel của bạn có bị ẩn đi ko

dangduya147
02-07-2008, 09:42
- Run - services.msc - Start dịch vụ print spooler
- Nhận tiện start luôn dịch vụ : Windows Image Acquisition (WIA)

jinfang
02-07-2008, 15:31
Kô bạn ạ,phần printers and faxes vẫn hiện nhưng khi click vào thì kô hiện ra gì cả.Mình có vào print spooler trong services.msc kích hoạt thì mới in được nhưng mỗi lân in cú phải vào để kích hoạt ví tự stop.(bực lắm)Mình muốn cài thêm máy in màu nữa nhưng gặt lỗi kô thể vào được phần printers and faxes để cài bạn ạ.

hocviennn
02-07-2008, 15:37
Kô bạn ạ,phần printers and faxes vẫn hiện nhưng khi click vào thì kô hiện ra gì cả.Mình có vào print spooler trong services.msc kích hoạt thì mới in được nhưng mỗi lân in cú phải vào để kích hoạt ví tự stop.(bực lắm)Mình muốn cài thêm máy in màu nữa nhưng gặt lỗi kô thể vào được phần printers and faxes để cài bạn ạ.

Khi bạn mở có bi báo lỗi gì ko ?

jinfang
03-07-2008, 08:55
Khi mình mở nó kô báo lỗi gì cả,chỉ kô hiện ra gì thôi bạn ạ.

hocviennn
03-07-2008, 09:23
Khi mình mở nó kô báo lỗi gì cả,chỉ kô hiện ra gì thôi bạn ạ.

Bạn quét virus thử xem, nhớ dùng bản mới nhất nha :nea:

trentungcayso
03-07-2008, 11:11
Kô bạn ạ,phần printers and faxes vẫn hiện nhưng khi click vào thì kô hiện ra gì cả.Mình có vào print spooler trong services.msc kích hoạt thì mới in được nhưng mỗi lân in cú phải vào để kích hoạt ví tự stop.(bực lắm)Mình muốn cài thêm máy in màu nữa nhưng gặt lỗi kô thể vào được phần printers and faxes để cài bạn ạ.

bác vào msconfig mà check cho Print Spooler này chạy auto. vào mục services đó. khi đó thì OK.:D

jinfang
04-07-2008, 09:58
Thanks các bạn nhiều,mình thử làm theo cách trên.

bachngocthai
10-07-2008, 11:22
bạn có thề qua máy khác copy C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
bo vao may bạn vậy là ok ko cần phải mỗi lần in phải stop roi start đâu ,nhung truoc khi paste vào bạn nên stop dich vụ nó trước

rex_bestvn
10-07-2008, 11:27
Kô bạn ạ,phần printers and faxes vẫn hiện nhưng khi click vào thì kô hiện ra gì cả.Mình có vào print spooler trong services.msc kích hoạt thì mới in được nhưng mỗi lân in cú phải vào để kích hoạt ví tự stop.(bực lắm)

bạn vào services, chọn print spooler, chỉnh sang automatic -> apply -> sau đó start nó lên. lần sau nó hết tự stop.:07:

jinfang
14-07-2008, 11:26
Thanks các bạn nhiều nhé.Mình sẽ áp dụng cách trên

boyvn1920
14-07-2008, 20:39
tôi nghĩ bạn copy một file spooler. từ system 32 của may khác rồi khởi động dịch vụ spooler lên. tôi có bị một con virus làm mất file spooler đó. bạn nhớ để ý tơi vius

jinfang
31-07-2008, 09:25
Mình copy file spooler từ máy khác cài vào máy này và đã in được bình thường rồi.Cám ơn các bạn nhiều nhá.