PDA

View Full Version : Help Phân Quyền Share Dữ Liệu ( Không có Domain)


kollersi
16-02-2009, 00:11
Các bác giúp em vấn đề này với,

Em có 1 máy Server IBM - Win 2003 Chỉ dùng để share data. ( Không lên domain ) Có cách nào sử dụng WorkGroup mà có thể phần quyền các máy tính trong mạng Lan vào các thư mục share như Domaiin ko.

Ví dụ :

Em có 1 folder Data Trong Folder Data này có 3 Folder con tên là 1 , 2 , 3
Và Trong cùng mạng Lan có 3 máy tên lần lượt là A, B, C.

Giờ làm sao A vào folder 1 mà ko vào folder 2,3 duoc
B vào folder 2 mà không vào folder 1,3 duoc
C vào folder 3 mà ko vào folder 1,2 duoc.

Mong các bác giúp dùm em vấn đề này. Em nghĩ đây cũng là vấn đề mà nhiều người quan tâm

tuangia
16-02-2009, 04:18
Có! :)
Trên server ta tạo các user account có cùng tên và password như trên máy client sau đó phân quyền như bình thường!

Ví dụ trên server ta tạo 3 user account u1, u2, u3.
Trên máy:
- PC01 ta tạo user account u1
- PC02 ta tạo user account u2
- PC03 ta tạo user account u3
:)

kollersi
16-02-2009, 12:36
Thanks bác Tuấn em đã làm được rồi,
Dạ bác cho em hỏi công ty em 1 số trường hợp máy đang share data bình thường . Bỗng dưng 1 ngày đẹp trời máy khác vào ko được nó báo là ko có quyền . Ping vẫn tới, Và không hề chỉnh sửa bất cứ cái gì tự nhiên nó không cho vào thôi.

tuangia
16-02-2009, 13:25
Máy nào vào không được thì bạn log off sau đó log on rồi truy cập lại xem sao. Lưu ý nếu share máy Windows XP thì chỉ có tối đa 10 máy khác kết nối đồng thời tới máy XP này thôi.

b0yelder
17-02-2009, 08:01
Nhân tiện các bác cho em hỏi. Vụ này em đã làm qua rồi nhưng bây giờ cái thằng quản lý cái máy chứa dữ liệu chỗ em nó bảo là phân quyền làm sao cho ngoài các quyền như bác kollersi nêu ra. Thì còn phải thêm yêu cầu nữa là các máy khi vào trong rồi có thể sửa nội dung các file nhưng không được đổi tên file. Em thì nghĩ làm quái có chuyện có thể sửa file mà ko được đổi tên file. Bác nào biết cách chỉnh vậy chỉ em với. Thanks

kollersi
22-02-2009, 16:39
Cái đó mình không biết có được không, nhưng như hướng dẫn của tuangia thì mình có thể cho cập nhật là quyền write nhưng không cho xoá.

kollersi
13-03-2009, 21:58
Bác ơi -> Bây giờ ở trên Server em đã tạo được các folder và tạo các user có tên và pass trùng với máy client . Nhưng em log = các user local của server thì việc phân quyền rất OK như mong muốn. Còn khi các user ở các máy Client thì không được. Vẫn có quyền read không có quyền Full ở các folder đó.
- 2 là em muốn hỏi nếu khi user kết nối với server nó hiện cái bảng username và pass lỡ đánh tên với pass admin thì làm sao để xóa cache đó. Cho user vào = user và pass khác

tuangia
14-03-2009, 15:33
... log = các user local của server thì việc phân quyền rất OK như mong muốn. Còn khi các user ở các máy Client thì không được. Vẫn có quyền read không có quyền Full ở các folder đó.
Gán Share Permissions cho Everyone là Full Control.

... em muốn hỏi nếu khi user kết nối với server nó hiện cái bảng username và pass lỡ đánh tên với pass admin thì làm sao để xóa cache đó. Cho user vào = user và pass khác
Log off rồi logon lại.

kollersi
14-03-2009, 22:04
Hình như bác không hiểu ý em. Để em nói rõ hơn.

Cái thứ nhất là lúc trước khi em ở các máy Client vào Run gõ \\Server để vào phần share của Sever. Thì nó hiện lên 1 cái bảng gõ Username Và password . Em đã gõ User và pass của Administrator . Rồi có chọn là Remember pass. Nên sau này user vào không hiện nữa. Giờ em muốn mỗi lần User vào phải gõ user và pass khác. Chứ không lấy quyền administrator đã lưu nữa.


Cái thứ 2 là vậy.
Ở Server em tạo các User : U1 U2 U3 có pass tuần từ là P1 P2 P3 -> Những user này có tên và pass trùng với tên User và Pass ở các máy Client.
Sau đó em phần quyền user lên các folder share.
Có Folder Main - Trong Folder Main có 3 folder folder F1 F2 F3.

U1 sẽ có quuyền Full tại F1. Nhưng chỉ có quyền Read ở F2 Và F3.
U2 sẽ có quuyền Full tại F2. Nhưng chỉ có quyền Read ở F1 Và F3.
U3 sẽ có quuyền Full tại F3. Nhưng chỉ có quyền Read ở F1 Và F2.
Và Every One Đều có quyền Read ở tất cả Folder.
Sau khi phân quyền xong, Em vào U1 (Sever) thì đã có thể tạo Folder hoặc file ở F1. Và F2 F3 thì không Chỉ Đọc --> Được như ý muốn.

Nhưng khi em vào Máy Client User U1 thì vào Run gõ \\Server thì ra folder Main nhưng vào F1

Nhưng khi em vào Server Vào Folder F1 thì cũng chỉ được đọc chứ không được tao file hay xóa file.

Không biết em nói vậy bác có hiểu chưa.
Cám ơn sự support nhiệt tình của bác. Và em cũng têN Tuấn :laugh:

tuangia
15-03-2009, 05:35
Cái thứ nhất là lúc trước khi em ở các máy Client vào Run gõ \\Server để vào phần share của Sever. Thì nó hiện lên 1 cái bảng gõ Username Và password . Em đã gõ User và pass của Administrator . Rồi có chọn là Remember pass. Nên sau này user vào không hiện nữa. Giờ em muốn mỗi lần User vào phải gõ user và pass khác. Chứ không lấy quyền administrator đã lưu nữa.

- Vào menu Start -> Run, gõ control userpasswords2
- chọn tab Advanced -> chọn Manage Passwords
- chọn server rồi chọn Remove

Cái thứ 2 là vậy ...
Như đã nói khi share folder Main bạn phải vào mục Permissions cho Eveyone có quyền Full Control. Đây là Share Permissions chứ không phải NTFS permission. Chỉ cần share folder Main không cần share các folder con. Các folder con chỉ cần phân quyền NTFS permission như bạn đã làm.

abaoday
15-03-2009, 07:59
Các bác giúp em vấn đề này với,

Em có 1 máy Server IBM - Win 2003 Chỉ dùng để share data. ( Không lên domain ) Có cách nào sử dụng WorkGroup mà có thể phần quyền các máy tính trong mạng Lan vào các thư mục share như Domaiin ko.

Ví dụ :

Em có 1 folder Data Trong Folder Data này có 3 Folder con tên là 1 , 2 , 3
Và Trong cùng mạng Lan có 3 máy tên lần lượt là A, B, C.

Giờ làm sao A vào folder 1 mà ko vào folder 2,3 duoc
B vào folder 2 mà không vào folder 1,3 duoc
C vào folder 3 mà ko vào folder 1,2 duoc.

Mong các bác giúp dùm em vấn đề này. Em nghĩ đây cũng là vấn đề mà nhiều người quan tâm


can bản :)......................

kollersi
15-03-2009, 09:19
Như đã nói khi share folder Main bạn phải vào mục Permissions cho Eveyone có quyền Full Control. Đây là Share Permissions chứ không phải NTFS permission. Chỉ cần share folder Main không cần share các folder con. Các folder con chỉ cần phân quyền NTFS permission như bạn đã làm.

Em đã làm như bác.
Share folder Main. Và Phần quyền NTFT mấy Folder F1 F2 F3. Cho em hỏi thêm là khi phần quyền NTFS cho F1 F2 F3. Có cần sửa Everyone lại là Read không. Vì em không muốn cho mọi người xóa tập tin

tuangia
15-03-2009, 13:39
Bạn cứ nhầm lẫn giữa share permission và NFTS permission.

- Như đã nói khi share folder Main bạn phải vào mục Permissions cho Eveyone có quyền Full Control. Cái nút lệnh Permissions nằm ngay trong tab Sharing. Đây là share permission chứ không phải NTFS permission. Chỉ cần share folder Main không cần share các folder con.

- Sau đó trên các folder con bạn chỉ cần phân quyền NTFS permission như bạn đã làm (tab Security).

--> Kết quả là user truy cập file server qua mạng sẽ có quyền như khi user truy cập ngay tại file server (tức là u1 có quyền Full Control tại F1, nhưng chỉ có quyền Read tại F2 và F3,...).