PDA

View Full Version : Bạn nào có thể giúp mình giải đề kiểm tra mạng này.


nguyenvanhung
15-06-2007, 10:37
KIỂM TRA MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO
(THỜI GIAN 60 PHÚT) - ĐỀ SỐ 1

CÂU 1: Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?

A) Application

B) Presentation

C) Session

D) Transport

CÂU 2: Hãy chọn các bước hợp lý được thực hiện trong quá trình đóng gói dữ liệu (encapsulation)?

A) Data-segments-packets-frames-bits

B) Data-packets-segments-frames-bits

C) Data-frames-segments-packets-bits

D) Data-segments-frames-packets-bits

CÂU 3: Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia subnet với netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu subnets có thể sử dụng được (useable subnets)?

A) 2

B) 6

C) 14

D) 30

CÂU 4: Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

A) Hub

B) Bridge

C) Ethernet switch

D) Router

CÂU 5: địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?

A) 111.111.111.111

B) 255.255.255.255

C) AAAA.AAAA.AAAA

D) FFFF.FFFF.FFFF

CÂU 6: Địa chỉ nào được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?

A) Source MAC address

B) Destination MAC address

C) Network address

D) Subnetwork address

CÂU 7: Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp nào trong mô hình OSI?

A) Layer 2

B) Layer 3

C) Layer 4

D) Layer 5

CÂU 8: Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiếi bị mạng này?

A) 1

B) 2

C) 4

D) 5

CÂU 9: Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

A) Layer 1

B) Layer 2

C) Layer 3

D) Layer 4

CÂU 10: Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?

A) 100

B) 185

C) 200

D) 500

CÂU 11: Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính , 10 HUB và 2 REPEATER?

A) 1

B) 10

C) 12

D) 100

CÂU 12: Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu khi có va chạm (collision)?

A) HUB/SWITCH sẽ gửi lại dữ liệu

B) Dữ liệu sẽ bị phá hỏng từng bit một.

C) Dữ liệu sẽ được xây dựng lại tại máy nhận.

CÂU 13:Công nghệ LAN nào sử dụng CSMA/CD?

A) Ethernet

B) Token Ring

C) FDDI

D) Tất cả cá câu trên.

CÂU 14: Trang thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?

A) Hub

B) NIC

C) Switch

D) Transceiver
CÂU 15:Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

A) Token Ring

B) Ethernet

C) ArcNet

D) FDDI

CÂU 16: Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi?

A) Host address

B) Network address (địa chỉ mạng)

C) Router address (địa chỉ của ROUTER)

D) FDDI

CÂU 17: Địa chỉ nào là địa chỉ Broadcast của lớp C?

A) 190.12.253.255

B) 190.44.255.255

C) 221.218.253.255

D) 129.219.145.255

CÂU 18: Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia subnets của địa chỉ IP lớp C là bao nhiêu?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

CÂU 19: Trong HEADER của IP PACKET có chứa :

A) Source address

B) Destination address

C) Source and Destination addresses

D) Không chứa địa chỉ nào cả

CÂU 20: Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?:

A) Layer 1

B) Layer 2

C) Layer 3

D) Layer 4

CÂU 21: Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?

A) Broadcast lớp B

B) Broadcast lớp A

C) Broadcast lớp C

D) Host lớp B

CÂU 22: Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164

A) 10100100

B) 10010010

C) 11000100

D) 10101010

CÂU 23: Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets?

A) lớp A

B) lớp B

C) lớp C

D) Không câu nào đúng

CÂU 24: Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ MAC khi biết địa chỉ IP của máy tính

A) RARP

B) DHCP

C) TCP/IP

D) ARP

CÂU 25: TCP làm việc ở lớp nào của mô hình OSI?

A) Layer 4

B) Layer 5

C) Layer 6

D) Layer 7

CÂU 26: Giao thức nào dưới đậy không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?

A) TCP

B) ASP

C) ARP

D) UDP

CÂU 27: Những trang thiết bị nào có thể sử dụng để ngăn cách các collision domains? (chọn 3)

A) Hubs/Repeaters

B) Routers

C) Bridges

D) Switches

CÂU 28: Độ dài của địa chỉ MAC là?

A) 8 bits

B) 24 bits

C) 36 bits

D) 48 bits

CÂU 29: Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)

A) Switch/Hub

B) Router

C) Repeater

D) NICCÂU 30: Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows)

A) nslookup

B) ipconfig

C) Route

D) Tracert

CÂU 31: Hệ điều hành nào dưới đây có trợ giúp về tính an toàn (security)

A) Windows 95 / 98

B) Windows NT

C) Windows ME

D) Tất cả các câu trên

CÂU 32: Giao thức mạng nào dưới đây được sử dụng trong mạng cục bộ LAN

A) TCP/IP

B) NETBIOS

C) IPX

D) Tất cả các câu trên

CÂU 33: Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:

A) 192.168.1.2

B) 255.255.255.254

C) 10.20.30.40

D) Tất cả các câu trên

CÂU 34: Thiết bị mạng nào sau đây là không thể thiếu được trong mạng Internet (là thành phần cơ bản tạo lên mạng Internet)

A) HUB

B) SWITCH

C) ROUTER

D) BRIGDE

CÂU 35: Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet) :

A) 126.0.0.1

B) 192.168.98.20

C) 201.134.1.2

D) Tất cả các câu trên

CÂU 36: Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C :

A) 190.184.254.20

B) 195.148.21.10

C) 225.198.20.10

D) Câu A) và B)CÂU 37: Lệnh PING dùng để:

A) kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không

B) kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không

C) kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không

D) kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không

CÂU 38: Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính :

A) IP

B) TCP_IP

C) FTP

D) IPCONFIG

CÂU 39: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông

A) 192.168.1.3 và 192.168.100.1

B) 192.168.15.1 và 192.168.15.254

C) 192.168.100.15 và 192.186.100.16

D) 172.25.11.1 và 172.26.11.2

CÂU 40: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224 hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1

A) 192.168.1.31

B) 192.168.1.255

C) 192.168.1.15

D) 192.168.1.96

CÂU 41: Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính B trên cùng một mạng?

A) Máy chủ DNS sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B.

B) Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) và tất cả sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B.

C) Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) nhưng chỉ có B mới trả lời A với địa chỉ MAC của mình.

D) Các Router gần nhất nhận được yêu cầu (ARP request) sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B hoặc sẽ gửi tiếp yêu cầu này tới các router khác (forwards the request to another router).

CÂU 42: Máy tính A và Z có địa chỉ trên 2 SUBNET khác nhau. Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính Z.

A) Không có trả lời (no response).

B) Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC của Z.

C) Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC của mình

D) Router sẽ gửi tiếp yêu cầu (ARP request) tới subnet của Z và lúc đó Z có thể trả lời A.

anhtrius
15-06-2007, 11:01
.....


Mình nghĩ lần sau bạn nên tự làm rồi post lên nhờ anh em sữa giúp thì tốt hơn .

Pác LDP có gì mà xóa bài vậy ? Bài đó khác mà , làm mất time ngồi giải

nartynnus
15-06-2007, 11:12
1.B
2.A
3.C
4.D
5.D
6.B
7.A
8.C
9.C
10.A
11.A
12.C
13.A
14.C
15.B
16.B
17.C
18.C
19.C
20.C
21.A
22.A
23.A
24.D
25.A
26.D
27.BCD
28.D
29.A
30.D
31.B
32.AC (hoặc D nếu B là NETBEUI)
33.D
34.C
35.B
36.B
37.C
38.D
39.B
40.A
41.C
42.C

lần sau bạn nên cho đáp án của mình trước, anh em trên diễn đàn sẽ góp ý. đừng nằm chờ sung rụng như vậy.

chúc cuối tuần vui vẻ :-p

RAM
15-06-2007, 16:35
Pác này kiến thức cơ bản tốt quá,mấy vụ này tui quên hết rùi chắc phải coi lại bản thân mình thui

anhtrius
15-06-2007, 17:28
trời đất , mất công ngồi giải , pa LDP ở đâu nhảy dzô xóa bài , bó giò .

nartynnus
15-06-2007, 19:33
trời đất , mất công ngồi giải , pa LDP ở đâu nhảy dzô xóa bài , bó giò .

tại bác trình bày lôm côm quá. tưởng ai cũng dễ ra uy như Nabi hả :05:

anhtrius
15-06-2007, 19:38
tại bác trình bày lôm côm quá. tưởng ai cũng dễ ra uy như Nabi hả :05:

Tui trình bày đẹp vậy mà kêu lôm côm pác! trích nguyên văn bôi đen cho bạn dễ dòm mừh

LDP
16-06-2007, 11:32
trời đất , mất công ngồi giải , pa LDP ở đâu nhảy dzô xóa bài , bó giò .

Sorry anhtrius, cứ nghĩ bác quote lại bài viết, tui vào edit lại cho nó dễ nhìn hơn. Thôi để tui đền bác ly cafe cho công ngồi giải bài đó, bác chịu không ? :happy:

anhtrius
16-06-2007, 15:24
Sorry anhtrius, cứ nghĩ bác quote lại bài viết, tui vào edit lại cho nó dễ nhìn hơn. Thôi để tui đền bác ly cafe cho công ngồi giải bài đó, bác chịu không ? :happy:

Tui thích :drinks: vậy hơn cafe :D :07:

rose_kct88
31-03-2009, 09:25
!:realmad::wacko:
Thành viên mới
Kiến thức nghèo
Gái theo Mạng
Hơi trái nghề
niềm đam mê
lên hàng đầu
Mong các huynh
Chỉ giùm em
Thanhks

rose_kct88
31-03-2009, 09:44
có bác nào có tài liệu về an tòn cho mạng ko cho em xin