PDA

View Full Version : Thay Đổi logo trong Joomla


longttcd
01-01-2010, 18:13
Chào các thầy và các bạn, mình mới học thiết kế web bằng Joomla thông qua bài viết thiết kế web bằng Joomla. Hiện tại mình có 1 thắc mắc: làm sao để thay đổi kích thước của logo trong joomla để thể hiện đầy đủ tên của cty và doanh nghiệp.Nếu thay logo đó bằng 1 flash thì càng tốt.Mong thầy Khoa và các bạn giúp đỡ :(

o0o_khoaphp_o0o
01-01-2010, 20:20
- Mở folder www/joomla/templates/temp_dang_xai/index.php

- Tìm vị trí của logo (thường là thẻ DIV) và tùy chỉnh theo ý của bạn.

(Muốn chèn flash thì chèn ngay đây luôn).

longttcd
02-01-2010, 13:27
Đã làm theo thầy khoa, nhưng khi view thì nó không hiện logo nào hết, cái trên cùng nó trống trơn,em tham khảo mấy diễn đàn thấy họ nói phải sửa file css gì đó,thầy có thể chỉ chi tiết hơn đc chút không ạ.Em thực hành viết joomla theo templates trong video thầy hướng dẫn là JA_nickel

o0o_khoaphp_o0o
02-01-2010, 15:47
Có thể sai đường dẫn rồi.

Temp nào thì cũng vậy chứ kô phải riêng gì temp JA_nikel.

Làm lại nhé:

1- Upload banner_cua_em.jpg vào joomla/images

2- Mở joomla/templates/ja_nikel/index.php. Tìm đoạn code của logo. chèn thẻ img như sau:

<img src="images/banner_cua_em.jpg">

longttcd
02-01-2010, 17:58
làm đc rồi,thanks thầy khoa rất nhiều:)
Cho em hỏi thêm 1 cái nữa, trong mấy cái Category Blog Layout, mình muốn khi log in vào nó cho tạo thêm cái Article mới, không cần log vào trang quản trị có đc không??
khi tạo log in thì nó cho sửa cái Article nhưng ko cho tạo mới, trong khi Category List Layout lại cho tạo mới.
Nhưng sao cái logo nó xa cái menu quá, sẵn hỏi thầy luôn chỉnh lại sao cho nó sát cái menu.:yahoo!:

redplanetvn
02-01-2010, 18:14
làm đc rồi,thanks thầy khoa rất nhiều:)
Cho em hỏi thêm 1 cái nữa, trong mấy cái Category Blog Layout, mình muốn khi log in vào nó cho tạo thêm cái Article mới, không cần log vào trang quản trị có đc không??
khi tạo log in thì nó cho sửa cái Article nhưng ko cho tạo mới, trong khi Category List Layout lại cho tạo mới
Bạn tạo một link kiểu
Submit Article Layout

Sau đó cho hiện khung đăng nhập! lúc này khi bạn nhấn vào link thì nó sẽ hiện lên khung soạn thảo!

longttcd
02-01-2010, 21:16
Thầy có thể nói rõ hơn đc không ạ??vì em mới tìm hiểu về joomla nên ko rành cho lắm!!
Nói cụ thể để em biết đường tiến hành ạ??

o0o_khoaphp_o0o
02-01-2010, 22:21
Bạn ấy chưa wen Joomla mà Hậu :mellow:

- Vào trang quản trị, Menus/ Main menu.
- Click New, chọn tiếp Article/Article Submission Layout.
- Title: gõ Nhập tin.
Done.

--- Test: Ra website chính, login rồi chọn thử Nhậo tin trong menu.

longttcd
03-01-2010, 06:35
thanks thanks,cám ơn rất nhiều,cảm ơn thầy Khoa và thầy Hậu nha:yahoo!:

tintin9a15
21-01-2010, 14:47
file index.php trong template của em như vậy
em phải thêm vào đâu các thì chỉ em với
Em muốn thay đổi logo và banner luôn
<?php
/**
* @copyright Copyright (C) 2005 - 2007 Open Source Matters. All rights reserved.
* @license GNU/GPL, see LICENSE.php
* Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant
* to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
* is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
* other free or open source software licenses.
* See COPYRIGHT.php for copyright notices and details.
*/

// no direct access
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );

include_once (dirname(__FILE__).DS.'libs'.DS.'ja.template.helper.php');

$tmplTools = JATemplateHelper::getInstance($this);

# Auto Collapse Divs Functions ##########
$ja_left = $this->countModules('left') || ($tmplTools->getParam(JA_TOOL_MENU) == 1);
$ja_right = $this->countModules('right');

if ( $ja_left && $ja_right ) {
$divid = '';
} elseif ( $ja_left ) {
$divid = '-fr';
} elseif ( $ja_right ) {
$divid = '-fl';
} else {
$divid = '-f';
}
$tmplTools->setParam ('divid', $divid);

$curidx = $tmplTools->getCurrentMenuIndex();
//if ($curidx) $curidx--;

//Calculate the width of template
$tmplWidth = '';
$tmplWrapMin = '100%';
switch ($tmplTools->getParam(JA_TOOL_SCREEN)){
case 'auto':
$tmplWidth = '97%';
break;
case 'fluid':
$tmplWidth = intval($tmplTools->getParam('ja_screen_width'));
$tmplWidth = $tmplWidth ? $tmplWidth.'%' : '90%';
break;
case 'fix':
$tmplWidth = intval($tmplTools->getParam('ja_screen_width'));
$tmplWrapMin = $tmplWidth ? ($tmplWidth+1).'px' : '751px';
$tmplWidth = $tmplWidth ? $tmplWidth.'px' : '750px';
break;
default:
$tmplWidth = intval($tmplTools->getParam(JA_TOOL_SCREEN));
$tmplWrapMin = $tmplWidth ? ($tmplWidth+1).'px' : '751px';
$tmplWidth = $tmplWidth ? $tmplWidth.'px' : '750px';
break;
}

$tmplTools->setParam ('tmplWidth', $tmplWidth);
$tmplTools->setParam ('tmplWrapMin', $tmplWrapMin);

//Main navigation
$ja_menutype = $tmplTools->getParam(JA_TOOL_MENU);
$jamenu = null;
if ($ja_menutype != 'none') {
$japarams = new JParameter('');
$japarams->set( 'menutype', $tmplTools->getParam('menutype', 'mainmenu') );
$japarams->set( 'menu_images_align', 'left' );
$japarams->set( 'menupath', $tmplTools->templateurl() .'/ja_menus');
$japarams->set('menu_title', 0);

$tmplTools->loadMenu($japarams);
}

//End for main navigation

$layout = $tmplTools->getLayout ();
if ($layout) {
$tmplTools->display ($layout);
}

o0o_khoaphp_o0o
21-01-2010, 17:16
Các phần của template được người thiết kế tách ra các file riêng rồi.

Bạn phải tìm các folder trong template như header, banner, footer.php rồi sửa (Lưu ý: tên này do người thiết kế tự đặt ra, do đó kô phải temp nào cũng tên này)

duongdmtx40
13-05-2010, 20:31
Đã làm theo 16 bước của Mr.Khoa ngon lành hết rồi
chỉ băn khoăn một điều là khi chèn banner mới vào thì cái logo của nhatnghe ko biến mất mà bị đẩy sang trái
vào template.css thì thấy background url(../images/logo.png) nhưng tìm trong images thấy cái logo.png hiện lên ko phải là cái logo của nhất nghệ.Tìm mỏi mắt mà ko thấy cái tên của logo nhatnghe ở đâu để thay cả
hình như là bác khoa kiên quyết giữ cái logo này mà ẩn đi bằng tên khác làm khó anh em
Hy vọng là bác khoa chỉ cho anh em cách delete cái logo nhatnghe đi mà có thể thay bằng logo khác.Thank you!(Đang sử dụng template ja_nikel của bác khoa trong tập tài liệu 16steps )

hatuyet2003
20-06-2010, 21:34
Vào phần Image xóa cái logo thì nó sẽ không hiện thị ra nữa.