PDA

View Full Version : Help me Không mở được cmd và regedit


vtkhuong
11-08-2007, 23:28
Không biết tại set sai cái gì mà tôi không thể mở CMD : star >run>cmd>ok.
nó hiện ra bản thông báo lỗi:
"The command prompt há bên díabled by your adminstrator.
Press any key to continue..."
khi bấm phím bất kỳ thì bị thoát ra.
Khi gõ regedit thì ra thông báo lỗi:
"Registry editing has bên disabled by adminstrator."
Dù rằng tôi đang dùng là quyền admin,giúp tôi với.

duy007vn
11-08-2007, 23:42
Máy của bạn là máy đơn hay là 1 máy trong môi trường mạng domain ???
Nếu là máy đơn bạn sử dụng thì rất có khả năng đã bị dính virus...
Nếu là máy client thuộc domain thì bạn đã bị admin áp policy rồi :D

Khắc phục:
Vào Run gõ lệnh gpedit.msc ==> ở cửa sổ Group Policy > chọn User Configuration > Administrative Templates > System :
- Prevent access to the command prompt ==> double-click chọn Disable > OK.
- Prevent access to Registry Editing Tools ==> double-click chọn Disable > OK.

Sau đó vào Run gõ lệnh gpupdate /force ==> Finish :D

dauphongduong
12-08-2007, 08:48
Không biết tại set sai cái gì mà tôi không thể mở CMD : star >run>cmd>ok.
nó hiện ra bản thông báo lỗi:
"The command prompt há bên díabled by your adminstrator.
Press any key to continue..."
khi bấm phím bất kỳ thì bị thoát ra.
Khi gõ regedit thì ra thông báo lỗi:
"Registry editing has bên disabled by adminstrator."
Dù rằng tôi đang dùng là quyền admin,giúp tôi với.

Lỗi này cũng chưa gặp bao giờ hy vọng tìm được lời giải đáp tốt hơn là máy bị nhiễm virus. Vì nhiễm virus chỉ là một nguyên nhân thôi, mà hầu như lỗi nào cũng có thể đổ lỗi cho virus được

duy007vn
12-08-2007, 11:21
Lỗi này chẳng có gì lạ cả. Nếu là do virus thì làm như trên là sẽ fix lỗi được :07:

obviouslai
12-08-2007, 11:36
Lổi này là do Policy disable "RUN", kg phải Virus
- dù là local hay domain thì cũng có thể disable được hết
@Duy007 : đã kg vào RUN được thì lấy đâu ra chỗ để gõ gpedit.msc

vào folder C:\Windows\system32 tìm file gpedit rồi sửa lại Policy là xong !:)

duy007vn
12-08-2007, 11:52
@Duy007 : đã kg vào RUN được thì lấy đâu ra chỗ để gõ gpedit.msc

Ở trên người ta nói là vào RUN được mà bạn :gun:

obviouslai
12-08-2007, 12:01
ah ! sorry duy007 , vậy là bị khóa CMD trong policy .Vậy thì làm theo cách của duy007 sửa lại policy là ok !:)

ngocdaica
13-08-2007, 09:06
Thử dùng cái này xem:
Hien Folder Option:copy cái code này vào và đặt tên có đuôi là vbs
'togglefolderopts.vbs - Enables/Disables Folder Options settings
'in Win95/98
'© Doug Knox - rev 12/02/99
'Thanks to Max Spyridakis for his suggestions

Option Explicit
On Error Resume Next

Dim WSHShell, itemtype, n, MyBox, p, p1, p2, t, mustboot, errnum, vers
Dim urladdr

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Expl orer\"
p1 = "NoFolderOptions"
p2 = p & p1
itemtype = "REG_DWORD"
t = "Toggle Folder Options"
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to"
mustboot = mustboot & vbCR & "effect the changes"

'This section tries to read the registry key value. If not present an
'error is generated. Normal error return should be 0 if value is
'present
t = "Enable/Disable Folder Options"
Err.Clear
n = WSHShell.RegRead (p2)
errnum = Err.Number

if errnum <> 0 then
'Create the registry key value for NoFolderOptions with value 0
WSHShell.RegWrite p2, 0, itemtype
End If

'If the key is present, or was created, it is toggled
'Confirmations can be disabled by commenting out
'the two MyBox lines below

If n = 0 Then
n = 1
WSHShell.RegWrite p2, n, itemtype
Mybox = MsgBox("Folder Options are now DISABLED" & vbCR & mustboot, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
n = 0
Mybox = MsgBox("Folder Options are now ENABLED" & vbCR & mustboot, 4096, t)
WSHShell.RegWrite p2, n, itemtype
End If

Hien lai Taskmanager: mở notepad chèn cái này vào và đôi tên thành taskmanager.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000
"**del.DisableTaskMgr"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \policies\system\]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DisableCAD"=dword:00000000


để enable lại[code]

vtkhuong
20-08-2007, 01:01
Thật tình thì tôi cũng ko biết tại làm sao mà chắc chắn là ko dính virus,có thể tại vì nghịch soft mới ,mới bị thôi,cuối cùng phải cài đề lại win thì hết,hú hồn.
cám ơn các bạn nhiều

nhphong
06-09-2008, 16:36
không vào gpedit.msc sao đây mấy pro

nhphong
06-09-2008, 16:38
Help me. Không vào được regedit là mất hết dữ liệu quan trọng của cơ quan mấy pro ơi :bomb:

dangduya147
06-09-2008, 19:29
Help me. Không vào được regedit là mất hết dữ liệu quan trọng của cơ quan mấy pro ơi :bomb:

1/ Không biết các hướng dẫn ở trên bạn test có kết quả không ?

2/ Có thể máy bạn bị nhiễm virus, spyware, hijack ... bật task manager kiểm tra coi có process lạ không ? Task manager mà không mở được thì nhiễm virus nặng rồi.
search tên virus và delete nó hoàn toàn trên ổ cứng + cập nhật và quét virus ổ cứng luôn.
Nếu gặp con cứng đầu thì tháo ổ cứng đem qua máy khác quét.

3/ S/d mmc có mở được group policy không ?

4/ S/d domain hay workgroup

5/ S/d thử các công cụ này thử :
http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=21016
http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=10149
http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=3799

vantuanvn
07-09-2008, 12:21
trời các bạn chỉ vì mà dài dòng vậy vao start - program- cmd gỏ lệnh gpedit.msc la ok thui ma

newcomer_vt
09-09-2008, 07:04
trời các bạn chỉ vì mà dài dòng vậy vao start - program- cmd gỏ lệnh gpedit.msc la ok thui ma
không dễ dàng như Bro tưởng đâu , giống như con Maxi , chỉ cần gõ , regedit hoặc gpedit.msc là bị log off ra ngày :yahoo!: , lúc này có vào được gpedit.msc đâu mà sữa :D
theo như chủ topic , nếu cái máy tính đó đang xài máy đơn thì chỉ có 2 nguyên nhân
1:có thể thằng nào chơi xấu đã dis regedit mà gpedit trong gpedit.msc (80%)
2:là do virus (20%) vì khi bị dính virus thì nó không hiện lên cái dòng đó đâu
The command prompt há bên díabled by your adminstrator

matkinh007
09-09-2008, 14:29
Lỗi này cũng chưa gặp bao giờ hy vọng tìm được lời giải đáp tốt hơn là máy bị nhiễm virus. Vì nhiễm virus chỉ là một nguyên nhân thôi, mà hầu như lỗi nào cũng có thể đổ lỗi cho virus được

Cái này nếu mà không có tái mái tay chân thì 100% là do virus (những dòng virus thuộc dạng autorun đấy, chưa bao giờ gặp thì giờ gặp rồi đó. Bạn chưa biết thì đừng nên nghi ngờ mà hãy tiếp thu những gì người khác biết, chứ nghi ngờ bậy bạ thì đừng vào forum (bạn có ý nghĩ gà quá, pro chút đi). Đừng suy nghĩ chi cao xa coi chừng máy bay đụng đó:realmad:

vuong_nhat_nam
18-10-2008, 14:24
cái này dzui à.. virus chứ gì nữa
đầu tiền khôi phục Task manager:
Mở notepad lên và nhập vào nội dung sau:

'Enable/Disable Task Manager
'By PatheticCockroach - based on an idea by Doug Knox
'© 2005 MPAM Rebooted - http://patheticcockroach.com
'This code may be freely distributed/modified as long as it remains free of charge
Option Explicit
'Declare variables
Dim WSHShell, rr, rr2, MyBox, val, val2, ttl, toggle
Dim jobfunc, itemtype
On Error Resume Next
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
val = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Syst em\DisableTaskMgr"
val2 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Syst em\DisableTaskMgr"
itemtype = "REG_DWORD"
jobfunc = "Task Manager is now "
ttl = "Result"
'reads the registry key value.
rr = WSHShell.RegRead (val)
rr2 = WSHShell.RegRead (val2)
toggle=1
If (rr=1 or rr2=1) Then toggle=0
If toggle = 1 Then
WSHShell.RegWrite val, 1, itemtype
WSHShell.RegWrite val2, 1, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & "disabled.", 4096, ttl)
Else
WSHShell.RegDelete val
WSHShell.RegDelete val2
Mybox = MsgBox(jobfunc & "enabled.", 4096, ttl)
End If


Lưu lại với tên tùy ý, đuôi mở rộng là .VBS (Visual Basic Script). Thực thi file này bằng cách nhấn đúp chuột lên file đó.


Tiếp theo tới thằng registry
Mở notepad lên và nhập vào nội dung sau:

'Enable/Disable Registry Editing tools
'© Doug Knox - rev 12/06/99
'This code may be freely distributed/modified as long as it remains free of charge
'http://www.icpug.org.uk/national/features/030607fe.htm
'Edited by PatheticCockroach - http://patheticcockroach.com
Option Explicit
'Declare variables
Dim WSHShell, rr, rr2, MyBox, val, val2, ttl, toggle
Dim jobfunc, itemtype
On Error Resume Next
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
val = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Syst em\DisableRegistryTools"
val2 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Syst em\DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "
ttl = "Result"
'reads the registry key value.
rr = WSHShell.RegRead (val)
rr2 = WSHShell.RegRead (val2)
toggle=1
If (rr=1 or rr2=1) Then toggle=0
If toggle = 1 Then
WSHShell.RegWrite val, 1, itemtype
WSHShell.RegWrite val2, 1, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & "disabled.", 4096, ttl)
Else
WSHShell.RegDelete val
WSHShell.RegDelete val2
Mybox = MsgBox(jobfunc & "enabled.", 4096, ttl)
End If


Lưu lại với tên tùy ý, đuôi mở rộng là .VBS (Visual Basic Script). Thực thi file này bằng cách nhấn đúp chuột lên file đo

simplehuy
19-10-2008, 13:22
Lần sau bị mấy lỗi giống vậy dùng magictweak (tool), nó có giao diện đồ họa tắt mở mọi chức năng policy của windows hết.

quangdongst
25-10-2008, 09:34
ban dung chuc nang systemrestore de quay ve truoc xem sao

luckylac20008
31-10-2008, 13:20
bạn xài máy trong công ty hả .nếu là máy trong công ty thì bạn đã bị Amin ngắt quyền rồi.

TiamoVK
01-11-2008, 13:58
Ko mở đc cả policy luôn thì sao hở các pác :( mình ko vào đượ:bad:c cmd regedit và cả policy luôn :mellow:

hoailotus
15-02-2009, 00:29
Mở dc gpedit.msc và dis dc hay chạy 2 đoạn script đo cũng dc nhưng vẫn không chạy được cmd.exe thì sao đây?

khanhthuan
15-02-2009, 11:05
có thể máy bị nhiễm con virus W32 Brontoro rồi, cài BKAV bản mới nhất sau đó cào sàe mode quét nó đi. Trên đời này không có cái gì là tự nhiên hết, tôi nghĩ bạn đâu có khùng đến nỗi khóa cái Run trong group policy đâu phải không? Nguyên nhân chính chắc là do Virut thôi. Nếu muốn chắc máy có bị nhiễm VR không thì kiểm tra thêm có bị khóa luôn cái Task manager không? nếu bị khóa luôn là 100% bị dính AISD.....:laugh: