NHAT NGHE

A. NETWORKING

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG 56 giờ-2 tháng/1,5 tháng 2 triệu
2 PC TROUBLESHOOTING 56 giờ-2 tháng 2 triệu
3 MCSA 2012 96 giờ-4 tháng 4 triệu
4 MCSE CLOUD PLATFORM & INFRASTRUCTURE 81 giờ-3,5 tháng 3.5 triệu
5 LINUX : LPI 1 & 2 102 giờ-4 tháng/3 tháng 4 triệu
6 LINUX : LPI ADVANCED 48 giờ-2 tháng 2.5 triệu
7 LINUX : XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG BẰNG LINUX THAY THẾ WINDOWS 48 giờ-6 ngày (full day) T7&CN 3 triệu
8 CCNA 84 giờ-3.5 tháng/2.5 tháng 3.5 triệu
9 BẢO MẬT MẠNG HACKER MŨ TRẮNG V9"" 72 giờ-3 tháng 3 triệu
10 ẢO HÓA : HYPER V - SYSTEMS CENTER & PRIVATE CLOUND 40 giờ-5 ngày(full day) T7&CN 5 triệu
11 ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 6.5: INSTALL,CONFIGURE,MANAGE 54 giờ-9 tuần 6 triệu
12 ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 6.5: OPTIMIZE AND SCALE 9 tuần 5.5 triệu
13 MASTERING EXCHANGE 2016 48 giờ-6 ngày (full day) T7&CN 4 triệu
14 SHAREPOINT 2016: Ứng Dụng & Quản Trị 48 giờ-6 ngày (full day) T7&CN 4 triệu
15 QUẢN TRỊ ORACLE DATABSE 11gR2 48 giờ-6 ngày (full day) T7&CN 3 triệu
16 MICROSOFT AZURE : HYBRID CLOUD 40 giờ-5 ngày(full day) T7&CN 4 triệu
17 MASTERING OFFICE 365 ENTERPRISE 48 giờ-6 ngày(full day) T7&CN 5 triệu

B. WEB & DATABASE

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 EASY C# - LẬP TRÌNH CƠ BẢN DÙNG C# 48 giờ-2 tháng 2 triệu
2 THIẾT KẾ WEB DOANH NGHIỆP 72 giờ-3 tháng/2 tháng 3.5 triệu
3 LẬP TRÌNH WEB : PHP + MYSQL 135 giờ-5 tháng/3.5 tháng 4 triệu
4 LẬP TRÌNH WEB : PHP + MYSQL NÂNG CAO 104 giờ/4 tháng 4 triệu
5 LẬP TRÌNH WEB : PHP + ZEND FRAMEWORK 96 giờ/4 tháng 4 triệu
6 LẬP TRÌNH WEB : ASP.NET CORE 2.0 96 giờ/3 tháng 4 triệu
7 LẬP TRÌNH WEB với JAVA 108 giờ-4 tháng/3 tháng 4 triệu
8 LẬP TRÌNH WEB: API + REACTJS 56 giờ-6 tuần 2.5 triệu
9 QUẢN TRỊ CSDL MICROSOFT SQL SERVER 2016 40 giờ-5 ngày(full day) T7&CN 4.5 triệu

C. LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 LẬP TRÌNH DI ĐỘNG: ANDROID CƠ BẢN 72 giờ-3 tháng 3 triệu
2 LẬP TRÌNH DI ĐỘNG: ANDROID NÂNG CAO 48 giờ-2 tháng 2.5 triệu
3 LẬP TRÌNH IOS 10 - SWIFT 3 72 giờ- 3 tháng 3.5 triệu

D. ĐỒ HỌA

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB 60 giờ-2.5 tháng 2.5 triệu
2 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 126 giờ-5 tháng/3.5 tháng 4 triệu
3 XỬ LÝ ẢNH STUDIO 2 tháng 2 triệu
4 DỰNG PHIM QUẢNG CÁO 3D 4 tháng 4 triệu
5 THIẾT KẾ NỘI THẤT 3DS MAX 2.5 tháng 2.5 triệu
6 DỰNG PHIM & KỸ XẢO - ADOBE AFTER EFFECT 28 giờ-14 buổi 1.5 triệu