NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 18 - 01 - 2017
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
Giảm 5%
28- 02 - 2017 8h30 - 11h30
Thứ 3 - 5 - 7
56 giờ /
1.5 tháng
2 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
25 - 02 - 2017 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
56 giờ /
2 tháng
3 PC Troubleshooting
27 - 02- 2017 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
2 tháng
4 PC Troubleshooting
24 - 03- 2017 8h30 - 11h30
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
1.5 tháng
5 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 5%
27 - 02 - 2017 8h30 - 11h30
Thứ 2 - 4 - 6
160 giờ /
4 tháng
6 MCSA 2008 + Messaging + Security
28 - 02 - 2017 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
160 giờ /
4 tháng
7 MCSA 2012 (70-410, 70-411, 70-412)
Giảm 5%
28 - 02 - 2017 8h30 - 11h30
Thứ 3 - 5 - 7
96 giờ /
3 tháng
8 MCSA 2012 (70-410, 70-411, 70-412)
10 - 03 - 2017 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
96 giờ /
3 tháng
9 MCSE 2012: Server Infrastructure
Giảm 10% HV cũ MCSA
09 - 01 - 2017 18h30-21h30
Thứ 2 - 4 - 6
81 giờ /
9 tuần
10 LINUX: LPI 1&2 (V7.X)
04- 03 - 2017 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
101 giờ /
3 tháng
11 CCNA 200-125
10 - 01 - 2017 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
93 giờ /
3.5 tháng
12 CCNA 200-125
27 - 02 - 2017 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
93 giờ /
3.5 tháng
13 CCNA 200-125
Giảm 5%
17 - 03 - 2017 8h30 - 11h30
Thứ 3 - 5 - 7
93 giờ /
2.5 tháng
14 Hacker Mũ trắng V9
26 - 03 - 2017
Thứ Bảy: 14h-17h /
Chủ Nhật 8h30-11h30
72 giờ /
3 tháng
15 Easy C#
Giảm 10%
08 - 03 - 2017 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
48 giờ /
2 tháng
16 Thiết kế Website cho Doanh Nghiệp
14- 03 - 2017 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
72 giờ /
3 tháng
17 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
27 - 02 - 2017 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
18 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
Giảm 5%
17 - 03 - 2017 8h30 - 11h30
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
19 Lập trình ASP.NET, C# 5.0, SQL Server 2012
26 - 03 - 2017 18h-21h
Thứ 3 - 5 -7
128 giờ /
3.5 tháng
20 Lập trình ASP.NET MVC
11 - 02- 2017
Thứ Bảy: 13h-17h /
Chủ Nhật 8h-12h
88 giờ /
11 tuần
21 Lập trình WEB VỚI JAVA
25- 03 - 2017 18h-21h
Thứ 3- 5 - 7
108 giờ /
3 tháng
22 Thiết kế Giao diện Web
28 - 03 - 2017 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
60 giờ /
2.5 tháng
23 Đồ Họa Quảng Cáo
11 - 03 - 2017 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
132 giờ /
5 tháng
24 Đồ Họa Quảng Cáo
Giảm 5%
16 - 03 - 2017 8h30 - 11h30
Thứ 3 - 5 - 7
132 giờ /
3.5 tháng
25 Lập trình Android Cơ Bản
14 - 01 - 2017 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
72 giờ /
3 tháng
26 Lập trình Android Nâng cao
02 - 04 - 2017
Thứ Bảy: 14h-17h /
Chủ Nhật 8h30-11h30
48 giờ /
2 tháng
27 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
26 - 12- 2016 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
36 giờ /
1.5 tháng
28 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
27 - 02- 2017 19h30 -21h30
Thứ 2 - 4 - 6
36 giờ /
1.5 tháng
29 VMWARE vSphere 6.0: ICM 6.5
07 - 01 - 2017 Thứ 7: 14h - 17h &
Chủ Nhật: 8h30-11h30
60 giờ /
9 tuần
30 Lập Kế hoạch Xây Dựng hoàn chỉnh Hệ Thống SQL Server 2014
15 - 04 - 2017 Thứ 7 & Chủ Nhật
(8h00-17h00)
(Ngày 15,16,22,23,29 tháng 4)
40 giờ /
5 ngày