NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 13 - 08 - 2018
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
27 - 08 - 2018 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
2 tháng
2 PC Troubleshooting
14 - 09 - 2018 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
2 tháng
3 MCSA 2012 (70-410, 70-411, 70-412)
18 - 08 - 2018 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
96 giờ /
3 tháng
4 MCSA 2012 (70-410, 70-411, 70-412)
Giảm 5%
27 - 08 - 2018 8h30 - 11h30
Thứ 2 - 4 - 6
96 giờ /
3 tháng
5 MCSE Cloud Platform & Infrastructure
Giảm 10% HV cũ MCSA
15 - 09 - 2018 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
81 giờ /
3.5 tháng
6 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
20 - 08 - 2018 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
101 giờ /
4 tháng
7 LINUX Advanced
15 - 09 - 2018
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
48 giờ /
2 tháng
8 CCNA 200-125
18 - 08 - 2018 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
9 CCNA 200-125
11 - 08 - 2018
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
82 giờ /
3.5 tháng
10 Hacker Mũ trắng V9
22 - 09 - 2018
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
72 giờ /
3 tháng
11 Easy C#
Giảm 10%
28 - 08 - 2018 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
48 giờ /
2 tháng
12 Thiết kế Website cho Doanh Nghiệp
07 - 10 - 2018
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
72 giờ /
3 tháng
13 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
22 - 08 - 2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
14 Lập trình Web ASP.NET Core 2.0
09 - 08 - 2018 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
96 giờ /
3 tháng
15 Lập trình WEB với JAVA
10 - 07 - 2018 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
108 giờ /
3 tháng
16 Đồ Họa Quảng Cáo
21 - 08 - 2018 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
126 giờ /
3.5 tháng
17 Đồ Họa Quảng Cáo
Giảm 5%
08 - 08 - 2018 8h30 - 11h30
Thứ 2 - 4 - 6
126 giờ /
3.5 tháng
18 Lập trình Android Cơ Bản (JAVA+Kotlin)
25 - 07 - 2018 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
72 giờ /
3 tháng
19 Lập trình Android Nâng Cao
19 - 08 - 2018
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
48 giờ /
2 tháng
20 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
17 - 08 - 2018 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
36 giờ /
1.5 tháng
21 VMWARE vSphere 6.5: ICM 6.5
27 - 09 - 2018 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
54 giờ /
9 tuần
22 Mastering Office 365 Enterprise
25 - 08 - 2018 Thứ 7 & Chủ Nhật
(8h00-17h00)
48 giờ /
6 ngày
23 Quản Trị CSDL SQL Server 2016
11 - 08 - 2018 Thứ 7 & Chủ Nhật
(8h00-17h00)
Ngày 11,12,18,19,25 tháng 8
40 giờ /
5 ngày